Kategorien: ByerDenne kategori indeholder 167 bøger.


Alt om byer findes i denne gruppe lige fra de første forsamlede forblæste huse der gjorde krav på at blive kaldt en landsby til nutidens metropoler. Herom er der skrevet mange bøger med forskellige indfaldsvinkler gennem tiderne. Beskrivelser af en bys udvikling fra landsby til storby, om denne fantastiske kulturhistoriske rejse. Men også beskrivelsen af en bondesamfunds landsby kan være spændende kulturhistorisk læsning. Beskrivelsen af tilblivelsen af købstæder og historien hertil. Mangfoldighederne er mange og alene indfaldsviklingen betinger emnet om beskrivelsen af en by.