Kategorien: DesignDenne kategori indeholder 324 bøger.


Design "engelsk tegning, plan, fra latin designare "aftegne, gøre udkast, planlægge".  De fleste opfatter nok design som et begreb om arkitektmøbler, kunsthåndværk, modeller. Men også formgivning. Udformning af industriprodukter til eksempel. Ordet Design har udviklet sig til at være en slags fællesbetegnelse for kunsthåndværk. Enkelte kunstnere skiller sig ud, som der altid gør. Vi ser det inden for lamper, stole, sofaer og lertøj.