Kategorien: FysikDenne kategori indeholder 136 bøger.


Fysik: Af latin Physica. Af græsk physika "de ting der vedrører naturen". Fysik er en erfaringsvidenskab, der i samspillet mellem teori og observationer søger at opstille et sæt almene naturlove, der kan formuleres matematisk.


Fysik har gennem tiderne som erfaringerne er indhøstet ændret sig i takt hermed. Som følge heraf er der som i alle andre videnskaber også sket en specialisering og opdeling, men grundlæggende er principperne de samme, teori og observation. 

Her finder du bøgerne, afhandlinger der gennem tiderne er blevet skrevet af begavede mennesker om alle mulige emner inden for fysikkens verden. Både populære bøger og de mere tunge værker om emnerne.