Kategorien: StudiebøgerDenne kategori indeholder 1676 bøger. • 1Billede af bogen Lægebogen – Familiens Helseleksikon

  Senest opdateret 21. september

  Lægebogen – Familiens Helseleksikon

  Af Hovedredaktør: Dr. Med. Folke Tudvad

  Forlaget Horisont – uden år

  Oplag: active

  Kategorier: Faglitteratur, Medicin, Studiebøger

  pris: 100 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 1210 gram

  Lægebogen – Familiens Helseleksikon – 399 sider – Hardback. Er blevet til i samarbejde med en række af Skandinaviens førende læger, der hver på sit område har bidraget til opgavens løsning. B2131 -12 –10040 - Pris ex forsendelse

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 2Billede af bogen Materia Medica Homoeopathia antihomotoxica Volume I

  Senest opdateret 21. september

  Materia Medica Homoeopathia antihomotoxica Volume I

  Af Hans-Heinrich Reckeweg

  fra 1996 på forlaget Aurelia-Verlag, Baden-Baden

  Oplag: active

  ISBN: 3-922907-16-4

  Kategorier: Biopati, Engelsk, Medicin, Studiebøger, Sundhed, Sygdom/sundhed, Videnskabsteori

  pris: 115 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 400 gram

  Den tyske læge Hans-Heinrich Reckeweg integrerede konventionel medicin, videnskab og teknologi i homeopatien. Undertitlen på Volume I er "A Selective Pharmacology". Hardback, 548 sider. Bogen er på engelsk.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 3Billede af bogen Kunsten at leve lykkeligt

  Senest opdateret 21. september

  Kunsten at leve lykkeligt

  Af Howard C. Cutler & Hans Hellighed Dalai Lama

  1. udgave fra 2003

  Oplag: active

  Kategorier: Filosofi, Religion, Selvudvikling, Spiritualitet, Studiebøger

  pris: 70 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 213 gram

  Psykiateren Howard C. Cutler fortæller ud fra sine samtaler med Dalai Lama XIV om den buddhistiske opfattelse af begrebet lykke. hft, kan sendes m DAO for 39,50 kr oveni til nærmeste udleveringssted

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 4Billede af bogen Det lærende samfund - Hyper kompleksitet og viden

  Senest opdateret 21. september

  Det lærende samfund - Hyper kompleksitet og viden

  Af Lars Qvortrup

  1 . udgave fra 2002 på forlaget Gyldendal

  Oplag: active

  ISBN: 87-00-49904-8

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation, Samfundsvidenskab, Studiebøger

  pris: 149 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 670 gram

  Fin stand uden noter, overstregninger og andet. - Der har været skrevet navn i bogen men det er dækket. "Hård" indbinding - 304 sider. - Beskrivelse fra bogens bagside: Lars Qvortrup fremlagde for et par år siden med bogen - Det hyperkomplekse samfund - en samlet analyse af vor tids samfund. I denne bog forsøger han at drage de praktiske konsekvenser af analysen: Hvis samfundet kan beskrive sig selv som hyperkomplekst, hvordan bør det da forandre sig selv? Svaret er: Gennem læring. Kompleksitet håndteres ved hjælp af viden, viden skabes ved hjælp af læring. Samtidig er læring et begreb, der signalerer forandring. Den analytiske betegnelse " Det hyperkomplekse samfund" kan altså oversættes til den handlingsorienterede betegnelse " Det lærende samfund". Nærværende bog er derfor en slags hyperkompleksitet oversat til action. Bogen består af 4 dele: I den første del sammenfattes analysen af vor tids samfund. I den anden del fremlægges der en systematisk skematisering af nøglebegreberne " viden", "læring" og "undervisning". I tredje del ses der frema: Hvordan vil et lærende samfund være struktureret? Hvordan fungerer universiteter og uddannelsesinstitutioner? Hvordan indrettes virksomheder og organisationer så de fremmer læring og udvikling? Og hvordan forandrer de demokratiske strukturer sig i overgangen fra velfærdssamfundet til det lærende samfund? I fjerde og sidste del analyseres to af det hyperkomplekse samfunds vigtigste refleksionsressourcer, kunsten og religionen: Kunsten efter avantgarden. Religionen efter religionskritikken.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 5Billede af bogen Relationer i organisationer

  Senest opdateret 21. september

  Relationer i organisationer

  Af Gitte Haslebo

  1 . udgave fra 2004Psykologisk Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7706-351-1

  Kategorier: Kommunikation, Ledelse & Management, Organisation, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 100 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 640 gram

  NÆSTEN som ny - 358 sider Bogens beskrivelse på bagsiden. - Der hverdagssprog vi møder andre med, har opfe utilsigtede negative virkninger på vores indbyrdes relationer, fordi vi kommer til at fokusere på det enkelte individ frem for relationer, på årsagsforklaringer frem for fælles forståelse og på tildeling af skyld frem for tilkendegivelse af anerkendelse og værdighed. Erhvervspsykologisk konsulent Gitte Haslebo udfordrer den traditionelle psykologi og måden, hvorpå vores kultur forsøger at forstå og udvikle det enkelte individ, de indbyrdes relationer og organisationer. Samtidig præsenteres nye begreber, der kan indgå i et mere respektfuldt, rummeligt og kraftfuldt sprog. Bogen igennem omsættes de systemiske, anerkendende, narrative og socialkonstruktionistiske begreber til konkret praksis bl.a. ved hjælp af mange illustrative historier, der belyses både fra lederens, medarbejderens og konsulentens perspektiv. Forfatteren problematiserer de gængse metoder til at fremme personlig udvikling, løse problemer og afgøre konflikter i organisationer og breder i stedet en vifte af alternative metoder ud, der kan skabe relationelt ansvar, dialog og læring. Bogen henvender sig til ledere, medarbejdere samt interne og eksterne konsulenter, der har brug for nye metoder til at skabe læring og udvikling i organisationer. Studerende med interesse for erhvervspsykologi, organisationsteori, kommunikation, retorik, ledelse, personalepolitik og organisationsudvikling vil også få glæde af bogen.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 6Billede af bogen Pædagogens grundfaglighed- grundbog til pædagoguddannelsen

  Senest opdateret 21. september

  Pædagogens grundfaglighed- grundbog til pædagoguddannelsen

  Af Ida Kornerup og Torben Næsby

  1. udgave fra 2015 på forlaget Dafola

  Oplag: active

  ISBN: 978-87-7160-016-2

  Kategorier: Pædagogik, Studiebøger

  pris: 225 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 710 gram

  Bogen er næsten som ny - der har været skrevet navn I den, men det er fint dækket til. - 300 sider Beskrivelse fra bogens bagside: Denne grundbog til pædagogens grundfaglighed er et forskningsinformeret, litterært bidrag ind i de kompetencemål, der er opstillet for uddannelsen. Derudover imødekommer bogen kravet om øget selvaktivitet ved også at være en aktiv opfordring til undervisere og studerende om at forfølge nogle af de pointer og vidensområder, kapitlerne berører. Dette kan gøres ved hjælp af bogens tilhørende hjemmeside, hvor der til hvert kapitel findes forslag til læsernes efterfølgende selvaktivit.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 7Billede af bogen Plant et værksted - grundbog om æstetik-skabende virksomhed

  Senest opdateret 21. september

  Plant et værksted - grundbog om æstetik-skabende virksomhed

  Af Suzanne Ringsted og Jesper Froda

  2. udgave fra 2002Nordisk Forlag A/S

  Oplag: active

  ISBN: 87-00-49424-0

  Kategorier: Pædagogik, Studiebøger, Undervisning

  pris: 75 kr – stand: ★★★★★★

  Pæn bog som næsten ny - der har været skrevet navn I bogen, det er dækket pænt af. - STIKOD om indholdet. Illustreret - Socialpædagogisk bibliotek - Indhold: Æstetik - et nyt og dog gammelt omdrejningspunkt ; Værksted og formning - lidt historie ; Om teori og praksis ; Hvis er læreprocessen? ; Små og store børns livssituation ; Værkstedsarbejde og personlighedsdannelse ; Sanseintegration ; De mange intelligenser - Howard Gardners teori ; Begrebsudviklingen ; Fantasi ; Kreativitet ; Hvorfor tegner børn og unge, som de gør? ; Den billedsproglige udvikling ; Billedpædagogikker ; Arne Tragetons teori - rum- og formskabende udvikling og pædagogik ; Reformpædagogiske rødder - Brittain & Lowenfeld samt Bernadotteskolen ; Freinets pædagogik ; Pædagogikken i Norditalien ; Værksteder i dag- og døgninstitution ; Værksteder i indskolingen og skolen ; Fremtidens værksteder

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 8Billede af bogen Sunde børns problemer

  Senest opdateret 21. september

  Sunde børns problemer

  Af Lars Rasborg

  1 . udgave fra 2009Akademisk forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-0303-878-5

  Kategorier: Børn & forældre, Psykologi, Pædagogik, Studiebøger, Sundhed

  pris: 125 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 220 gram

  Bogen er fin som næsten ny - 144 sider. TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE EMMA på tre år afviste sin mor og ville kun have hjælp af sin far. SAMMY på 14 år passede ikke skolen. Disse to børns forældre fik i løbet af seks-ti samtaler med en psy-kolog en forståelse af deres børn og erfaring med nogle metoder, der gjorde dem i stand til at løse problemerne. Inden forældrene søger hjælp, har de ofte gjort mange for-søg på selv at løse problemet. Og når de søger hjælp, er de ofte frustrerede og føler sig afmægtige - ønsket om en positiv forandring er meget stort. SUNDE BØRNS PROBLEMER handler om, hvordan foræl-dre med passende vejledning selv kan hjælpe deres barn, og om, hvordan andre, fx daginstitutionen eller skolen, kan medvirke. Bogen handler desuden om, hvordan sider af børns personlighed i almindelighed kan forstås, og om, hvordan man kan støtte sit barns udvikling. Bogen henvender sig til alle med interesse for børns udvikling: forældre, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, børnepsykiatere og studerende, psykologer og bedsteforældre.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 9Billede af bogen Relationskompetence

  Senest opdateret 21. september

  Relationskompetence

  Af Jørgen Riber

  1. udgave fra 2010Hans Reitzels Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-0304-232-4

  Kategorier: Børn & forældre, Personlig udvikling, Psykologi, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 175 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 180 gram

  Som ny - 157 sider. - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Samarbejde er en nødvendighed, når man sammen skal finde løsninger på store eller små problemer. Samarbejdets medie er samtalen, og i Relationskompetence giver Jørgen Riber anvisninger på, hvordan man kan fremme den professionelle samtale, så de involverede udvikler sympati for hinandens sag. Bogens grundholdning er, at det må være et krav til professionelle, der dagligt interagerer med andre mennesker, at de ved noget om, hvad der hhv. fremmer og hæmmer en samtale. Relationskompetence henvender sig til professionelle, der i deres dag- lige arbejde indgår i samarbejdsrelationer med andre mennesker, bl.a. lærere, pædagoger, specialpædagoger, socialrådgivere, sundhedsple- jersker m.fl. JØRGEN RIBER er læreruddannet og efteruddannet på DISPUK. Han arbejder i dag som selvstændig supervisor og terapeut. Har tidligere udgivet Forstået og forstyrret på Hans Reitzels Forlag.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 10Billede af bogen Den professionelle pædagog

  Senest opdateret 21. september

  Den professionelle pædagog

  Af Lotte Mejl, Anette Hegelund Dalsgaard

  1 . udgave fra 2009Hans Reitzels Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-0303-470-4

  Kategorier: Pædagogik, Studiebøger

  pris: 175 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 340 gram

  Perfekt stand - hæftet - 192 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Den moderne pædagog har mange opgaver. Den vigtigste er naturligvis den pædagogiske indsats i forhold til barnene, men herudover tager den professionelle pædagog sig al en lang række andre ting, der sammen med den pædagogiske kerneydelse udgør hendes faglighed, hendes professionsviden. Den professionelle pædagog handler om alt det andet, som pædagogens arbejdsliv også rummer mødehåndtering, kommunikation med forældrene, den vanskelige samtale, dokumentation, samarbejde med kolleger og andre faggrupper m.v. Herudover giver bogen gode råd om at være ny medarbejder i institutionen, pædagogisk skriftlighed, god planlægning og ledelse og om, hvordan man kan forebygge stress og udbrændthed i en travl hverdag. Bogen kombinerer teori og praksis, men er primært praksisorienteret. Hvert kapitel afsluttes med nogle spørgsmål, som læseren kan reflektere over sammen med sine medstuderende eller kolleger. Bogen er desuden forsynet med skemaer, planlægningsark og modeller, der kan hjælpe til at skabe overblik i det daglige arbejde. Supplerende materiale findes på bogens hjemmeside: den-professionelle-pædagog.hansreitzel.dk Bogen henvender sig til såvel pædagogstuderende som uddannede pædagoger.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 11Billede af bogen Den gode opgave : håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser

  Senest opdateret 21. september

  Den gode opgave : håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser

  Af Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen

  3. udgave fra 2008Forlaget Samfundslitteratur

  Oplag: active

  ISBN: 87-5931-164-9

  Kategori: Studiebøger

  pris: 99 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 790 gram

  Perfekt ny stand - 412 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Den gode opgave er en håndbog om opgaveskrivning til studerende og lærere på lange og mellemlange videregående uddannelser. Bogen fokuserer hele vejen igennem på den færdige opgaves kvali- teter og de arbejds- og skriveprocesser der fører til kvalitet. Hovedemnerne er: opgavetyper og kvalitetskriterier - gode skriveprocesser, vejledning og håndtering af skriveblokeringer - problemformulering og fokus i opgaven - litteratursøgning og inddragelse af kilder, læsning, notattagning - teori, empiri og metode i opgaven - argumentation - opgavens indholdselementer og disposition - akademisk sprog og formalia. Denne 3. udgave indeholder mange ændringer - alle kapitler er gennemreviderede og ajourførte. Nyt er det centrale og samlende arbejdsredskab: opgavens pentagon (som pryder forside og flap). Nyt er også den samlende model for elementer i opgaver der kobler opgavers struktur og argumentation sammen. Især kapitlerne om litteratur, kilder, teorier og metoder, struktur og argumentation er udvidet og fornyet. Dertil kommer en lang række nye oversigter, skemaer, råd og forslag i alle kapitler. Der er også en lang række nye eksempler fra både humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige opgaver. Den gode opgave er skrevet af folk med fingeren på pulsen, praktisk og teoretisk. De har alle mange års erfaring med at undervise og vejlede studerende i opgave- og specialeskrivning på videregående uddannelser. Og alle er - eller har været ansat på Akademisk Skrivecenter på Københavns Universitets humanistiske fakultet.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 12Billede af bogen Den styrkede pædagogiske læreplan - Grundbog til dagtilbudspædagogik - Den professionelle pædagog- 1. Udgave

  Senest opdateret 21. september

  Den styrkede pædagogiske læreplan - Grundbog til dagtilbudspædagogik - Den professionelle pædagog- 1. Udgave

  Af Trine Holst Mortensen og Torben Næsby

  1. udgave fra 2019 på forlaget Dafolo

  Oplag: active

  ISBN: 87-7160-775-7

  Kategorier: Pædagogik, Studiebøger

  pris: 145 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 565 gram

  Ny og ubrugt - hæftet - 236 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: I foråret 2018 blev der vedtaget ændringer til dagtilbudsloven, som blandt andet har til formål at styrke kvaliteten i dagtilbud gennem en styrket pædagogisk læreplan. Disse ændringer tydeliggør blandt andet et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud med fokus på at etablere gode læringsmiljøer for alle børn i alle hverdagens situationer, fra leg og spontane situationer over vokseninitierede aktiviteter til rutiner. Formålet med denne bog er at bidrage med et nyt og relevant vidensgrundlag, der kan understøtte realiseringen af de nye lovændringer og den tilhørende bekendtgørelse. Bogen retter sig mod det grundlæggende pædagogiske fundament, der beskrives og vægtes i lovgivningen og i Master for en styrket pædagogisk læreplan. Bogens 14 kapitler behandler følgende centrale emner i det pædagogiske grundlag: Den brede læringsforståelse Det gode børneliv, børnesyn og børneperspektiver Faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer Tværfagligt samarbejde, åbent dagtilbud og sammenhæng i børnenes liv Børn i udsatte positioner Dokumentation og evalueringskultur Forældresamarbejde. I bogen anlægges et empirisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pædagogisk praksis, og der tages afsæt i den seneste viden på området. Bogen er skrevet med udgangspunkt i et samarbejde mellem professionshøjskolerne og af forfattere, der på forskellig vis er knyttet til undervisning, udvikling og forskning på professionshøjskolerne. Bogen fungerer som grundbog til faglige ledere, studerende og pædagogisk personale på grund-, efter- og videreuddannelse på dagtilbudsområdet. Bogen henvender sig desuden til alle, der beskæftiger sig med dagtilbud, og som ønsker en indføring i det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbudsloven. Find forslag til selvaktivitet og andet materiale til bogens kapitler på www.dafolo.dk/profpædagog Serien DEN PROFESSIONELLE PÆDAGOG bidrager med ny viden og indsigt gennem en række udgivelser, der sætter fokus på aktuelle pædagogiske temaer som kvalitet, didaktik, evidens og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud. Serien er på samme tid forskningsinformeret og professionsrettet, og en central pointe med seriens udgivelser er, at læseren via tilhørende materiale på seriens hjemmeside kan arbejde i dybden med teksterne og egen selvaktivitet. Målgruppen er studerende på pædagogers grund-, efter- og videreuddannelser.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 13Billede af bogen Reflekterende processer - Samtaler om samtalerne

  Senest opdateret 21. september

  Reflekterende processer - Samtaler om samtalerne

  Af Tom Andersen

  3. udgave fra 2009Dansk Psykologisk Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7706-428-3

  Kategorier: Interviewmetoder, Kommunikation, Psykologi, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 199 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 475 gram

  Som ny - hæftet - 216 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Bogen, der i dag er en af de væsentlige klassikere inden for den systemiske tænkning, udfolder historien om, hvordan det reflekterende team blev udviklet som en familieterapeutisk behandlingsform baseret på tænkere som fx Wittgenstein, Bateson, Maturana, Derrida og Gergen. At skabe reflekterende processer er en (sam)arbejdsform, hvor samtale og samtale om samtalerne står centralt. Den har siden vist sig at være anvendelig langt ud over det familieterapeutiske arbejde. Bogen demonstrerer derfor, hvordan man ikke kun som behandler, men også som supervisor, team, konsulent eller underviser, har udbytte af metoden ved at sætte fokus på at blive deltager frem for observatør ⚫ at mennesker ikke forandres udefra at samarbejde, så man selv finder frem til det nye og forandrer sig indefra at undersøge egen praksis, tænkning, sprogbrug og grundantagelser. Gennem et væld af konkrete eksempler på reflekterende samtaler illustrerer bogen, hvordan man skaber refleksion i mødet mellem mennesker ved en bevidst sprogbrug, tilpas forstyrrende spørgsmål og ved forskellige må- der at lytte på. 3. udgave er udvidet med et kapitel, der refleksivt reformulerer bogens centrale antagelser om sprog og betydninger, om metaforer og om betydningen af kroppen og dens bevægelser. Kapitlet afsluttes med en gengivelse af et åbent reflekterende møde.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 14Billede af bogen Web Engineering

  Senest opdateret 21. september

  Web Engineering

  Af Gerti Kappel, Birgit Pröll, Siegried Reich, Werner Retschitzegger

  fra 2006-06-16 på forlaget Wiley

  Oplag: active

  ISBN: 04-7001-554-3

  Kategorier: Datalogi, Faglitteratur, IT-bøger, Studiebøger

  pris: 235 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 680 gram

  Brugt men hel og pæn som næsten ny - hæftet - 366 sider - The World Wide Web has a massive and permanent influence on our lives. Economy, industry, education, healthcare, public administration, entertainment – there is hardly any part of our daily lives which has not been pervaded by the Internet. Accordingly, modern Web applications are fully-fledged, complex software systems, and in order to be successful their development must be thorough and systematic. This book presents a new discipline called Web Engineering taking a rigorous interdisciplinary approach to the development of Web applications, covering Web development concepts, methods, tools and techniques. It highlights the need to examine and re-use the body of knowledge found within software engineering and demonstrates how to use that knowledge within the Web environment, putting emphasize on current practices, experiences and pitfalls. The book is ideal for undergraduate and graduate students on Web-focused or Software Engineering courses, as well as Web software developers, Web designers and project managers.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 15Billede af bogen Slip anerkendelsen løs!

  Senest opdateret 21. september

  Slip anerkendelsen løs!

  Af Mads Ole Dall

  1. udgave fra 2002 på forlaget Frydenlund

  Oplag: active

  ISBN: 87-7887-075-5

  Kategorier: Kommunikation, Ledelse & Management, Organisation, Pædagogik, Selvudvikling, Studiebøger

  pris: 109 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 355 gram

  Som næsten ny - indbundet - 87 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Appreciative Inquiry (Al) er en ny udviklingsmetode og -tankegang, som gennem læreprocesser tilfører både private og offentlige arbejds- pladser nye dimensioner og perspektiver til arbejdet med organisations- og personaleudvikling. Appreciative Inquiry vender så at sige vores opmærksomhed på hovedet. I stedet for at rette blikket mod »det problematiske« spørger Al meto- disk efter historier, fortællinger og erfaringer om, hvad der virker, lykkes, giver energi, kreativitet og glæde. Historier, der kan handle om alt fra produkt og serviceudvikling over forretningsgange til trivsel, effektivitet og samarbejde. Filosofien er, at >>bag ethvert problem gemmer sig altid drømmen om noget bedre<< - lad os derfor undersøge drømmen og det, vi ønsker skal ske, fremfor at bruge krudtet på det, der »>ikke virker<<. Lad os focusere på, hvad vi vil, i stedet for hvad vi ikke vil! Bogen er den første samlede danske fremstilling og diskussion af Al, og den henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter, der arbejder med organisations- og forretningsudvikling i såvel privat som offentligt regi. Den giver en fremstilling af metoden og rummer desuden forfatternes egne refleksioner over dens muligheder og rækkevidde, baseret på praktiske erfaringer. Den er skrevet i et let tilgængeligt sprog og er bygget op omkring en række eksemplariske cases, der illustrerer metodens anvendelse i praksis. Forfatterne er alle professionelle konsulenter med længerevarende uddannelser bag sig. Alle med mange års erfaring med organisations-, leder- og personaleudvikling, især inden for den offentlige sektor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 16Billede af bogen Vær din egen coach - vejen til personlig og professionel succes

  Senest opdateret 21. september

  Vær din egen coach - vejen til personlig og professionel succes

  Af John Evan-Jones

  1. udgave fra 2005Schultzs forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-6091-220-0

  Kategorier: Kommunikation, Ledelse & Management, Personlig udvikling, Studiebøger

  pris: 99 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 215 gram

  Som ny - hæftet - 96 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: CAND.SUCCES SERIEN Vær din egen coach er den første bog i en serie på 12 skrevet af ledelses- psykolog og management coach John Evan-Jones, Ph.d. Hver bog vil repræsentere et modul i et specielt udviklet 12-modulers uddannelses- program på master-niveau. Læserne får mulighed for at tilslutte sig net- værket Grad-u8, hvor de kan teste deres viden om hver bog, får adgang til biblioteket Grad-u8 on-line og bliver inviteret til workshops ledet af forfatteren. John Evan-Jones giver dig i denne bog de redskaber, du skal bruge for at opnå succes inden for de områder, der har betydning for dig. Med sin karakteristiske humor og kontante facon øser han af sine erfaringer fra sin succesrige coaching-virksomhed, hvor han er en sand mester i kunsten at få mennesker til at præstere deres ypperste. Resultatet er en guld- grube af gode råd, der giver dig den helt rigtige ballast på din rejse mod toppen. Ifølge John Evan-Jones er der tre dynamiske stadier på vejen mod succes: The Mind Game, The Change Game og The Fame Game. Hvert stadie er uddybet med eksempler og praktiske øvelser, der ruster dig endnu bedre til at klare dine fremtidige udfordringer. Du bliver også præsenteret for din egen værste kritiker, som i bogen kaldes Freddie. Hvis du nogensinde har ønsket at komme af med ham og dermed din tvivl på egne evner, så du kan få det bedste frem i dig selv, er denne bog et must for dig. Vær din egen coach er en praktisk anvendelig og unik håndbog for de travle og dovne, som ønsker at forandre deres liv hurtigt og ikke vil bruge tid på at læse tykke og komplicerede bøger. Hvorfor bruge trappen, når du kan tage turen op med din personlige succes-elevator? Nu er det på tide at blive din egen coach - god fornøjelse.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 17Billede af bogen Systemisk ledelse - Den refleksive praktiker

  Senest opdateret 21. september

  Systemisk ledelse - Den refleksive praktiker

  Af Carsten Hornstrup Jesper Loehr-Petersen Allan Vinther Jensen Thomas Johansen Jørgen Gjengedal Madsen

  1. udgave fra 2009Dansk Psykologisk Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7706-380-5

  Kategorier: Faglitteratur, Organisation, Psykologi, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 179 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 375 gram

  Som ny - hæftet - 200 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Hvor meget klogere blev jeg? Faktisk en hel del klogere. Bogens første del, teoriafsnittet, sætter ord og begreber på mange af de situationer, ledere møder i dagligdagen. Bogens anden del, handle- værktøjer, giver megen mening for mig. Jeg er ikke i tvivl om, at bogens anvisninger vil påvirke, og forhåbentlig forbedre, den måde, jeg arbejder med disse emner på. Bogen er et fint bidrag til at gøre HR-processerne i en organisation mere vidensbaserede. Dens begrebsapparat og værktøjer kan fint indarbejdes i en sammenhængende HR-strategi, hvor der ska- bes konsistens mellem bl.a. rekruttering, medarbejderudvikling, teamudvikling, lederudvikling og organisationsudvikling." Lars Kolind, bestyrelsesformand

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 18Billede af bogen Personalemøde - med mening i

  Senest opdateret 21. september

  Personalemøde - med mening i

  Af Knut Irving

  1. udgave fra 1999 på forlaget Frydenlund

  Oplag: active

  ISBN: 87-7887-038-0

  Kategorier: Faglitteratur, Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 49 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 115 gram

  Som ny - hæftet - 63 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Personalemode - med mening i er ikke så let at etablere. Her præ- senteres en model at arbejde ud fra, som garanterer, at alle deltager og at resultatet bliver konstruktivt. Hvorfor har de ansatte fortsat så lidt indflydelse på hvordan deres arbejds- plads udvikles? Hvorfor udnyttes de ansattes gode vilje og kreativitet så sjældent til at udvikle virksomheden og medvirke til at forandre organisationen? Hvorfor er det så svært at finde et samarbejde, som bygger på tillid i stedet for mistillid og overvågning? Personalemødet er et udmærket forum for de ansattes delagtighed i udviklingen af virksomheden og arbejdspladsen, men da personalet ofte indtager en passiv og afventende holdning, bliver mødet alligevel ineffektivt. Bogens model for personalemødet er skabt via praktiske eksperimenter gennem mange år. Den garanterer aktiv deltagelse og at resultatet bliver konstruktivt og lønsomt for enheden eller firmaet. Knut Irving har i mange år arbejdet som konsulent med personale-, organisations-, ledelses- og samarbejdsspørgsmål i svensk erhvervsliv. Han har tidligere været uddannelses- og personalechef. Hans hovedinteresse er - fra et etisk udgangspunkt - at finde konkrete løsninger på problemer, der traditionelt ofte opstår i såvel private firmaer som offentlige organisationer.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 19Billede af bogen Organisationsteori Struktur, kultur, processer

  Senest opdateret 21. september

  Organisationsteori Struktur, kultur, processer

  Af Jørgen Frode Bakka og Egil Fivesdal

  3. udgave fra 2003Handelsskolens Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-629-0009-9

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 95 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 580 gram

  Pæn og uden noter, overstregninger eller lignende. Der har været skrevet navn i bogen men det er dækket. - 339 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Organisationsteori Organisationen er livsnerven i samfundet, og teorier om organisation spiller en vigtig rolle i diskussioner om ledelse og magtfordeling motivation og kultur, strategi og forandring. Bogen giver både en nyttig oversigt over hovedemner i organisationsforskningen og en dyberegående analyse af aktuelle problemområder. Forfatterne bruger tre synsvinkler: • Strukturperspektivet, som lægger vægt på opbygningen af organisationer, både på det formelle og uformelle plan. • Kulturperspektivet, som kaster lys over udviklingen af værdier, normer og symboler i organisationer Procesperspektivet, som drejer sig om beslutninger, usikkerhed, motivation, strategi og forandringer af organisationer. I denne tredje udgave er bogen revideret og ajourført.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 20Billede af bogen Organisationsforståelse i moderne pædagogiske institutioner

  Senest opdateret 21. september

  Organisationsforståelse i moderne pædagogiske institutioner

  Af Finn Salbøg Birkelund

  1 . udgave fra 2002 på forlaget Klim

  Oplag: active

  ISBN: 87-7955-099-1

  Kategorier: Faglitteratur, Organisation, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 145 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 425 gram

  Ubrugt - pæn og hel som næsten ny - 227 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Den pædagogiske institution stilles i disse år over for en lang række nye udfordringer fra omgivelserne. Politikere, forvaltning og brugere har store og ofte modsatrettede forventninger, som skal imødekommes, samtidig med at institutionen udvikler den pædagogiske kerneydelse og den organisatoriske praksis. Organisationsforståelse i moderne pædagogiske institutioner søger med baggrund i en pædagogisk-sociologisk forståelsesramme at komme med svar på, hvad disse udfordringer betyder. Omgivelsernes forventninger analyseres og diskuteres med udgangspunkt i de to temaer: • Den offentlige modernisering: de overordnede samfundsmæssige betingelser, som institutionen skal virke i. • Den kulturelle modernisering: de livsvilkår, der omgiver det enkelte menneske. Samspillet med omgivelserne har stor betydning for, hvor- dan institutionen skal forstå sig selv som organisation. Igennem en række analyser og billeder af praksis beskrives institutionens muligheder for at agere i hverdagslivet og udvikle sig.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 21Billede af bogen Opvækst og psykisk udvikling - grundbog i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver

  Senest opdateret 21. september

  Opvækst og psykisk udvikling - grundbog i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver

  Af Liv Mette Gulbrandsen

  1. udgave fra 2009Undervisnings forlaget

  Oplag: active

  ISBN: 87-0303-735-5

  Kategorier: Personlig udvikling, Psykologi, Studiebøger

  pris: 95 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 735 gram

  Pæn som ny - 382 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Opvækst og psykisk udvikling er en solid og moderne indføring i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver. Den er en grundbog til stude- rende på pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og andre videregå- ende uddannelser, hvor man har fokus på børn og unges trivsel og udvikling. Bogen præsenterer centrale psykologiske teorier, modeller og begreber, som giver faglig indsigt i børn og unges opvækst og psykiske udvikling og et godt fundament til at forstå og analysere det, vi konkret oplever i arbejdet med børn og unge. Vi møder klassisk psykoanalyse, nyere psykoanalytiske perspektiver, tilknytningsteori, Sterns, Piagets og Vygotskijs udviklingsmodeller, nyere kulturpsykologiske retninger, familiesystemteori, adfærdsmodifikation og kognitiv adfærdsterapi. Det er en teoretisk bog med tæt kobling til praksis. To børn, Anton og Aisha, indgår med hver deres baggrund i bogen som illustration af de forskellige teorier og perspektiver. Det er med til at understrege værdien i at have psykologisk viden om børns udvikling, når vi skal forstå det en- kelte barn, og samtidig får vi indsigt i, hvordan de forskellige teoretiske forståelser bidrager med noget forskelligt. Bogen er oversat fra norsk. Dog er det sidste kapitel om adfærdsmodifikation og kognitiv adfærdsterapi skrevet til den danske udgave af Helmer Bøving Larsen

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 22Billede af bogen Liv & læring - i pædagogiske kontekster

  Senest opdateret 21. september

  Liv & læring - i pædagogiske kontekster

  Af Daniela Checchin, Else Sander

  1 . udgave fra 1999 på forlaget BUPL

  Oplag: active

  ISBN: 87-7913-029-1

  Kategorier: Pædagogik, Studiebøger

  pris: 95 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 435 gram

  Fin som ny - der har været skrevet navn i bogen men det er pænt dækket af - hæftet - - 223 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: PÆDAGOGISK BOGKLUB "Liv & læring i pædagogiske kontekster" henvender sig først og fremmest til pædagoger og pædagogstuderende, men kan med udbytte læses af alle med interesse for ny viden om læringsprocesser. De enkelte artikler er byggesten til teoretisk forståelse og analyse af læring som begreb og som element i pædagogisk praksis. Forfatterne er danske og udenlandske forskere på området.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 23Billede af bogen Ledelse med værdier - 12 samtaler med danske topledere.

  Senest opdateret 21. september

  Ledelse med værdier - 12 samtaler med danske topledere.

  Af Dina Maria Arnesen og Kim Gørtz

  1 . udgave fra 2003 på forlaget Børsen

  Oplag: active

  ISBN: 87-7553-961-6

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 195 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 635 gram

  Som ny - indbundet - farven er sort med hvidt tryk på ryggen - Billedet her på siden viser bogen med omslag. - 243 sider. - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: LEDELSE MED VÆRDIER 12 SAMTALER MED DANSKE TOPLEDERE Gennem samtaler med 12 danske topledere får du et fantastisk indblik i, hvordan ledelse udføres i dagens Danmark - og i særdeleshed, hvordan ledelse med værdier udføres. At lede kræver 100 % engagement. Og det er det, der kendetegner disse mennesker. Balancen mellem den professionelle leder og det private menneske er en anden vigtig parameter, når man taler om ledelse. Dette engagement og denne balance kommer tydeligt frem i bogens 12 samtaler. Man kan ikke være en god leder uden at yde 100% og uden at være et helt menneske. Det er det Ledelse med værdier handler om.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 24Billede af bogen Ledelse med mening - Netværksledelse og styring af selvstyring på afstand

  Senest opdateret 21. september

  Ledelse med mening - Netværksledelse og styring af selvstyring på afstand

  Af Jørgen Danelund

  1 . udgave fra 2006Danmarks Forvaltningshøjskoles forlag

  Oplag: active

  ISBN: 8773926043

  Kategorier: Faglitteratur, Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 225 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 650 gram

  Pæn og hel, med få brugsspor på omslaget - uden noter og lignende. - 352 sider - Paperback - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: ORGANISATION OG LEDELSE Det senmoderne netværkssamfund karakteriseres bl.a. ved udviklingen af nye styringsformer, hvor politisk og administrativ styring i stigende grad udøves som dis- kursiv styring af selvstyring på afstand. I et systemteoretisk og diskursteoretisk perspektiv fo- kuserer bogen på, hvordan de nye styringsteknologier giver styring og ledelse en bestemt betydning og ledere, medarbejdere, borgere og organisationer en bestemt identitet. Bogens hovedtema er den løbende diskussion og refleksion af de nye ledelsesmæssige udfordringer, som ændringerne i styringsvilkårene medfører, sammenfattet i et begreb om ledelse med mening. Med begrebet udfoldes en forestilling om lederes, medarbejderes, borgeres og organisationers autonome selvledelseska- pacitet i forhold til den diskursive styring af selvstyrin- gen. Ledelse med mening er således også et begreb om demokratisk dannelse til kritisk perspektiverende at kunne fortælle og fortolke i den kompleksitet af værdier og viden, som giver politiske og administrative beslut- ninger mening, og som betegnes som det organisatori- ske krydspres. Bogens del I er en grundig indføring i centrale temaer og teorier samt i den historisk perspektiverende analysestrategi, som i bogens del Il anlægges som optik på, hvordan netværksledelse og diskursiv styring af selvstyring på afstand aktuelt træder frem i den offentlige sektor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 25Billede af bogen Kompetencebroen Del l

  Senest opdateret 21. september

  Kompetencebroen Del l

  Af Carsten Jørgensen, Jørgen Danelund, Danmarks Forvaltningshøjskole

  2. udgave fra 2002Danmarks Forvaltningshøjskole forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7392-589-6

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Studiebøger

  pris: 75 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 275 gram

  Fin som næsten ny - 146 sider - BEMÆRK jeg har også del ll og lll, som er samlet i en bog til salg her på siden. TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: ORGANISATION OG LEDELSE Strategisk reflekterende kompetenceudvikling tager udgangspunkt i, at i en senmoderne offentlig organisation er der mange forskellige perspektiver, hvorfra kompetenceudviklings- processer kan tillægges betydning. Kompeten- cen til at kompetenceudvikle er en forudsætning for at kunne orientere sig i dette organisatoriske krydspres. Konceptet Kompetencebroen implementerer reflekterende kommunikationsprocesser som grundlag for kompetencen til at kompetenceudvikle. I bogens del I præsenteres konceptet og et casemateriale, der viser, hvordan man kan arbejde med konceptet i praksis. I del II præ- senteres konstruktionismen som videnskabs- teoretisk grundlag for konceptet og arbejdet med det i det organisatoriske krydspres. I del III præsenteres Luhmanns systemteori og Foucaults samt Laclau og Mouffes diskurs- teorier som teoretiske perspektiver, hvori såvel forståelsen af som arbejdet med konceptet kvalificeres.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 26Billede af bogen Kompetencebroen Del ll og lll

  Senest opdateret 21. september

  Kompetencebroen Del ll og lll

  Af Carsten Jørgensen, Jørgen Danelund, Danmarks Forvaltningshøjskole

  2. udgave fra 2005Danmarks Forvaltningshøjskoles forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7392-589-6

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 95 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 625 gram

  Som næsten ny - 482 sider - BEMÆRK: jeg har også Del l til salg her på siden - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: ORGANISATION OG LEDELSE Strategisk reflekterende kompetenceudvikling tager udgangspunkt i, at i en senmoderne of- fentlig organisation er der mange forskellige perspektiver, hvorfra kompetenceudviklings- processer kan tillægges betydning. Kompeten- cen til at kompetenceudvikle er en forudsæt- ning for at kunne orientere sig i dette organi- satoriske krydspres. Konceptet Kompetencebroen implementerer reflekterende kommunikationsprocesser som grundlag for kompetencen til at kompetence- udvikle. I bogens del I præsenteres konceptet og et casemateriale, der viser, hvordan man kan arbejde med konceptet i praksis. I del II præsenteres konstruktionismen som videnskabsteore- tisk grundlag for konceptet og arbejdet med det i det organisatoriske krydspres. I del III præsenteres Luhmanns systemteori og Foucaults samt Laclau og Mouffes diskursteorier som teoretiske perspektiver, hvori såvel forståelsen af som arbejdet med konceptet kvalificeres.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 27Billede af bogen Inklusionens pædagogik - Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutioner

  Senest opdateret 21. september

  Inklusionens pædagogik - Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutioner

  Af Carsten Pedersen

  1. udgave fra 2009Hans Reitzels Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-0303-801-7

  Kategorier: Ledelse & Management, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 125 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 290 gram

  Fin som ny - hæftet - 190 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: inklusionens pædagogik bygger på den mest aktuelle viden om socialt inkluderende pædagogisk praksis: Hvordan udvikles de faglige kompetencer, der er med til at skabe inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer for alle børn i dagtilbud. Alle pædagogiske dagtilbud er i dag forpligtet på et inklusionsperspektiv. I forlængelse heraf oplever mange pædagoger en uoverensstemmelse mellem deres kompetencer og den udvidede opgaveportefølje, der er knyttet til de nye tiltag og ambitioner. Behovet for opkvalificering kommer tydeligst til udtryk i arbejdet med udsatte børn, børn som tidligere var blevet sendt videre til specialstøtte. Bogens fire forfattere arbejder alle med udviklings- og forskningsprojekter ved Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE), hvorfra de har udviklet en grundlæg- gende teoretisk viden om social inklusion som pædagogisk proces. Vidensgrundlaget for Inklusionens pædagogik er desuden empiriske erfaringer fra en række udviklingsprojekter, som forfatterne har gennemført i forskellige kommuner

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 28Billede af bogen Herre i eget hus

  Senest opdateret 21. september

  Herre i eget hus

  Af Marianne Egelund, Peter Friese

  1. udgave fra 1980Akademisk forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-5002-663-1

  Kategorier: Børn & forældre, Faglitteratur, Personlig udvikling, Psykologi, Pædagogik, Selvudvikling, Studiebøger

  pris: 165 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 345 gram

  Ren, hel, pæn og god stand, som næsten ny, efter 30 år i reolen. - hæftet - 215 sider. - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: HERRE I EGET HUS" HANDLER OM ARBEJDET MED PROBLEMBØRN" OG DERES FORÆLDRE OG FAMILIERNES "KAMP POR AT OVERTAGE KONTROLLEN OVER DERES EGET LIV. BOGEN ER OGSÅ ET OPGØR MED DET BEHANDLINGSSYSTEM, SOM OFTE FØRER TIL EN ØGET AFHÆNGIGHED AF BEHANDLERNE, HERRE EGET HUS" RUMMER TEORETISKE OVERVEJELSER OVER SYSTEMORIENTERET FAMILIEBEHANDLING, MEN ER SAMTIDIG KRYDRET MED ET VÆLD AF EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSARBEJDE PÅ FAMILIEAFDELINGEN PÅ BEHANDLINGSHJEMMET DALGARDEN VED ÅRHUS.. HER FORSØGER MAN AT ERSTATTE FLERÅRIGE INDSKRIVNINGER AF BØRN PÅ DØGNAFDELINGER MED INTENSIV KORTTIDSBEHANDLING AF HELE FAMILIEN. HERRE I EGET HUS" HENVENDER SIG SÅLEDES TIL ALLE, DER ER INTERESSEREDE i BEHANDLING AF BØRN OG FAMILIER.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 29Billede af bogen Glædens pædagogik

  Senest opdateret 21. september

  Glædens pædagogik

  Af Anne Linder & Stina Breinhild Mortensen

  1. udgave fra 2006 på forlaget Gyldendal

  Oplag: active

  ISBN: 87-0302-285-4

  Kategorier: Faglitteratur, Kompetenceudvikling, Organisation, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 139 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 360 gram

  Som ny og ulæst - hæftet - 134 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Glædens pædagogik Dette er en bog om pædagogisk arbejdsglæde. Gennem tiden er der skrevet mange bøger om kriser og krisehåndtering, men kun meget få om glæde og håndtering af begejstring. Forfatterne forsøger ikke at bil- de sig selv eller andre ind, at man ved at sætte glæden på den pædago- giske dagsorden har fundet en genvej. Der findes ingen nemme smut- veje til en glad og god pædagogisk hverdag. Men det er forfatternes hypotese, at når man lader glæden, optimismen og anerkendelsen være en betydningsfuld del af den faglige drivkraft, skabes en stødpude mod pædagogisk handlingslammelse skabt af pessimisme og katastrofe- tænkning. Det er bogens intention at stille skarpt på de positive konsekvenser, det kan afstedkomme, hvis man bevidst, systematisk og målrettet bygger det pædagogiske liv op omkring sine personlige styrker. Autenticiteten betyder bl.a., at man tager sig selv alvorligt som ressourceperson. At den enkelte anerkender sine egne personlige ressourcer. Afslutningsvis er der en ønskeliste til morgendagens pædagogiske helte. Bogen henvender sig bredt til pædagoger, lærere, psykologer, studeren- de og andre med interesse for anerkendende relationsarbejde.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 30Billede af bogen Anerkendelse i praksis

  Senest opdateret 21. september

  Anerkendelse i praksis

  Af Lis Møller

  1. udgave fra 2008Akademisk forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-0303-136-5

  Kategorier: Børn & forældre, Kommunikation, Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Personlig udvikling, Psykologi, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 175 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 340 gram

  Bogen er som ny - 247 sider. - Med udgangspunkt i både praksisfortællinger fra SFO, socialpsykiatri og børnehave samt pædagogiske teorier beskrives anerkendelse som pædagogisk praksis. TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Anerkendelse og gode relationer mellem mennesker. Hvem kan næsten være imod? Det er det, de fleste mennesker i alle aldre, situationer og positioner gerne vil have, og det er det, professionelle i pædagogisk og socialt arbejde gerne vil praktisere. Spørgsmålet er imidlertid, hvad anerkendelse er, og hvad der skal til for at skabe gode og ligeværdige relationer? I Anerkendelse i praksis inddrager Lis Møller forskellige relationsorienterede metoder og supervision. Det teore- tiske fundament baseres især på den norske forsker og psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbyes arbejde, og de mange pointer relateres til en række praksisfortællinger fra forskellige pædagogiske sammenhænge. Resultatet er en konkret bog, der bygger bro mellem teoretisk viden og pædagogisk praksis. Samtidig er bogen en inspirerende indføring i, hvordan professionelle i pædagogisk og socialt arbejde systematisk arbejder med relationer.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
betalings kort