Specifik forhandler søgning


Din søgning gav: 45 resultater
 1. Billede af bogen Kvalitative analyser - at finde årsager og sammenhænge

  Senest opdateret 28. februar

  Kvalitative analyser - at finde årsager og sammenhænge

  Af Mette Watt Boolsen

  1. udgave fra 2006Hans Reitzels forlag

  Oplag: 1

  ISBN: 87-412-0383-6

  Kategorier: Faglitteratur, Samfundsvidenskab, Studiebøger, Videnskabsteori

  pris: 120 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 287 gram

  Uanset om man er socialarbejder, politimand, pædagog eller sygeplejerske, er det nødvendigt at kunne finde ud af, hvordan samspillet mellem den enkelte og de forskellige dele af samfundet fungerer. Hvorfor trives nogle børn i børnehaven bedre end andre? Hvordan er sammenhængen mellem mål og midler i arbejdet med unge kriminelle? På hvilken måde virker den kommunale indsats? Hvordan hænger ledelsens argumentation sammen i forhold til de praktiske forhold?Kvalitative undersøgelser gør det muligt for såvel praktikere som forskere at finde årsager og sammenhænge i alle former for samfundsmæssige problemstillinger. De kan hjælpe til at finde bedre handlingsstrategier og give et klart og sikkert fundament for konklusioner og beslutninger.Kvalitative analyser forklarer de fire fundamentale trin i forskningsprocessen: At formulere sit problem, at planlægge sin undersøgelse, at indsamle og konstruere data og endelig at analysere, vurdere og konkludere på undersøgelsen. Derefter gennemgås en række analyse-former trin for trin ud fra konkrete eksempler. Det drejer sig om indholdsanalyse, grounded theory, argumentationsanalyse og diskursanalyse.Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for blandt andet pædagogik, socialt arbejde, sygepleje, politiarbejde og andre områder, hvor samspillet mellem menneske og samfund er i centrum.Merete Watt Boolsen er mag.scient.soc. et lic. og lektor i metode og sociologi ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Hun har mange års erfaring med undervisning på universitetet og laver desuden en række kurser for kommuner, politi og lignende. Hun er forfatter til flere bøger om samfundsvidenskabelig metode.


  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog 2. Billede af bogen Grundbog i psykiatri

  Senest opdateret 28. februar

  Grundbog i psykiatri

  Af Erik Simonsen, Bo Møhl (red.)

  2. udgave fra 2017Hans Reitzels forlag

  Oplag: 2

  ISBN: 978-87-412-6219-2

  Kategorier: Faglitteratur, Medicin, Psykiatri, Studiebøger

  pris: 320 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 2822 gram

  Denne 2. udgave af "Grundbog i psykiatri" giver en opdateret beskrivelse af psykiatrien med mennesket i centrum og med en bred videnskabelig tilgang. Bogen gennemgår alle psykiske lidelser i WHOs diagnoseliste ICD-10 med fokus på lidelsernes årsagsforhold, forekomst, diagnostik og behandling. Derudover refereres der til diagnoserne i den nyeste udgave af den amerikanske diagnoseliste DSM-5. Fremstillingen af de enkelte sygdomme og deres behandlng er baseret på den nyeste forskning, og der lægges vægt på, at alle kliniske beslutningsprocesser og behandlinger er evidensbaserede. "Grundbog i psykiatri" er væsentligt udvidet i forhold til første udgave fra 2010, og der er kommet nye kapitler om autismespektrumforstyrrelser hos voksne, om oligofreni og en gennemgang af de psykopatologiske grundbegreber.


  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog 3. Billede af bogen Grounded theory - Et teorigenererende forskningsperspektiv

  Senest opdateret 28. februar

  Grounded theory - Et teorigenererende forskningsperspektiv

  Af Gunilla Guvå, Ingrid Hylander

  1. udgave fra 2005Hans Reitzels forlag

  Oplag: 1

  ISBN: 87-412-2372-1

  Kategorier: Faglitteratur, Samfundsvidenskab, Studiebøger, Videnskabsteori

  pris: 100 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 189 gram

  Grounded theory er en forskningsmetode, som er blevet stadig mere almindelig inden for områder, hvor man ønsker at koble en videnskabelig metode sammen med den almindelige, professionelle tænkning. I denne bog har forfatterne på baggrund af egne forskningsprojekter beskrevet, hvordan de har anvendt grounded theory til at skabe nye, empiribaserede teorier.


  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog 4. Billede af bogen Geriatri : en tværfaglig udfordring

  Senest opdateret 28. februar

  Geriatri : en tværfaglig udfordring

  Af Kirsten Amstrup, Ingrid Poulsen

  1. udgave fra 2008 på forlaget Munksgaard Danmark

  Oplag: 2

  ISBN: 87-6280-330-1

  Kategorier: Faglitteratur, Studiebøger, Sygdom/sundhed, Sygepleje

  pris: 140 kr – stand: ★★★★★★

  Tværfaglig lærebog i geriatri. De fleste gamle mennesker er raske, men den gamle krop er forholdsvis skrøbelig, hvorfor hyppigheden af sygdom hos gamle er noget større end hos yngre mennesker. Gamle mennesker lider ofte af flere sygdomme på en gang, og sygdom hos gamle fremtræder tit med andre symptomer end hos yngre mennesker. Derfor præsenterer gamle mennesker, der bliver patienter, ofte de professionelle for et langt mere kompliceret sygdomsbillede end tilfældet er hos yngre mennesker. I dette komplicerede sygdomsbillede har fem geriatriske giganter: instabilitet, immobilitet, intellektuelle og mentale problemer, inkontinens og iatrogene forhold skilt sig ud som kliniske problemstillinger, der forekommer hyppigt og har stor indflydelse på de gamle patienters oplevede livskvalitet. En væsentlig hensigt med lærebogen, Geriatri – en tværfaglig udfordring, har været at videregive opdateret viden og erfaring til professionelle i sundhedsvæsenet og anvise hvordan man kan forebygge, behandle, genoptræne eller lindre disse tunge funktionsproblemer, og dermed hjælpe syge, gamle mennesker til et bedre liv.Bogens primære målgrupper er lærere og studerende ved både de videregående sundhedsfaglige og sociale uddannelser. Bogen henvender sig også til erfarne fagfolk inden for social- og sundhedssektoren, der til daglig arbejder med gamle mennesker, og som har brug for at få opdateret deres viden om kompleksiteten i livet som gammel og syg.


  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog 5. Billede af bogen Frirum

  Senest opdateret 28. februar

  Frirum

  Af Johan Fjord Jensen

  1. udgave fra 1998Forlaget Klim

  ISBN: 87-7724-789-2

  Kategorier: Pædagogik, Studiebøger

  pris: 70 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 343 gram

  I et Frirum sker udfoldelsen uafhængigt af de styrende magter. I disse år gør magterne sig voldsomme anstrengelser for at regulere de pædagogiske processer. Det gør de specielt i forholdet til voksenuddannelserne, der nu opbygges som et helt kompetencesystem. Essaysamlingen Frirum er ment som et forsvar for den frie udfoldelse i de pædagogiske processer. Den indgår derved i den reformpædagogiske tradition, der opfattes som liberalistisk. Det er et af bogens og tidens mange paradokser, at netop den tradition i dag trues af den nyliberalistiske udvikling.


  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog 6. Billede af bogen Forebyggende sundhedsarbejde - Baggrund, analyse og teori, arbejdsmetoder

  Senest opdateret 28. februar

  Forebyggende sundhedsarbejde - Baggrund, analyse og teori, arbejdsmetoder

  Af Finn Kamper-Jørgensen, Gert Almind, Bjarne Bruun Jensen

  5. udgave fra 2009 på forlaget Munksgaard Danmark

  Oplag: 1

  ISBN: 978-87-03-03660-1

  Kategorier: Faglitteratur, Pædagogik, Studiebøger, Sundhed

  pris: 70 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 767 gram

  Forebyggende sundhedsarbejde foreligger nu i 5.udgave.Bogen har været igennem en grundig revision og opdatering i forhold til strukturreformen og ændringerne i sundhedslovgivningen. Der er desuden lagt mere vægt på de sundhedsfremmende og sundhedspædagogiske aspekter. Den nye udgave giver fortsat en samlet beskrivelse af baggrund, teori og metode. Bogen giver et solidt og tværfagligt teori- og metodegrundlag inden for sundhedsfremme og forebyggelse og kan anvendes som lærebog i mange uddannelser og kan samtidig bruges som opslagsværk og inspirationskilde i mange sammenhænge.


  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog 7. Billede af bogen Epidemiologi og evidens

  Senest opdateret 27. februar

  Epidemiologi og evidens

  Af Svend Juul

  1. udgave fra 2006 på forlaget Munksgaard Danmark

  Oplag: 3

  ISBN: 87-628-0502-9

  Kategorier: Faglitteratur, Studiebøger, Sygdom/sundhed, Videnskabsteori

  pris: 120 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 563 gram

  Epidemiologi og evidens er tænkt som lærebog til introduktionskurser i epidemiologi ved de videregående sundhedsuddannelser, herunder bl.a. medicin, sygepleje, ergo- og fysioterapi. Bogens teoridannelse er i vid udstrækning bygget op omkring illustrative eksempler. Det er en nyskabelse i forhold til de fleste eksisterende lærebøger i feltet, og det har den klare fordel at læseren undgår at blive trukket rundt i teoretisk-matematiske generaliseringer, inden han når til den konkrete anvendelse af epidemiologisk metode. Eksemplerne følges op med en kort beskrivelse af variationer eller afvigelser fra det generelle eksempel, og formler til beregning af de relevante parametre er samlet i en overskuelig boks i slutningen af hvert afsnit. Bogens formål er at sætte læseren i stand til at fortolke de resultater, man møder, og vægten ligger på kritisk læsning fremfor beregningsfærdigheder. Bogen indeholder præcis den information man har brug for, når man som kliniker vil vurdere en videnskabelig artikel med epidemiologisk-statistiske briller, og den giver et vældig godt udgangspunkt for senere kurser i videnskabsteori. Med andre ord en god og tidssvarende lærebog.


  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog 8. Billede af bogen Diabetes - Sygdom, behandling og organisation

  Senest opdateret 27. februar

  Diabetes - Sygdom, behandling og organisation

  Af Janik Hilsted, Knut Borch-Johnsen, Jens Sandahl Christiansen

  2. udgave fra 2011 på forlaget Munksgaard Danmark

  Oplag: 1

  ISBN: 978-87-0304872-7

  Kategorier: Medicin, Studiebøger, Sygdom/sundhed, Sygepleje

  pris: 170 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 775 gram

  "Diabetes - sygdom, behandling og organisation" omhandler moderne diabetologi og de seneste forskningsresultater og resultater fra store kontrollerede kliniske undersøgelser. Bogen er skrevet med fokus på de tværfaglige og tværsektionelle samarbejdsrelationer, samt på de specielle forhold, der er gældende i dansk diabetologi. "Diabetes" henvender sig til alle inden for sundhedsvæsnet, men læger, sygeplejersker og terapeuter især. Bogen tilbyder en overskuelig og opdateret oversigt over den nyeste viden indenfor diabetologi.


  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog 9. Billede af bogen Sundhedsfremme og forebyggelse

  Senest opdateret 17. februar

  Sundhedsfremme og forebyggelse

  Af Lisbeth Villesmoes Sørensen (red.)

  1. udgave fra 2009Gads Forlag

  Oplag: 1

  ISBN: 978-87-0303725-7

  Kategorier: Faglitteratur, Pædagogik, Sygdom/sundhed

  pris: 80 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 516 gram

  Traditionelt har behandlingen af sygdomme fåets størst opmærksomhed i det danske sundhedsvæsen. På politisk niveau har man dog de seneste år anerkendt værdien af at fremme befolkningens sundhed og dermed forebygge sygdom. Derfor har sundhedsfremme og forebyggelse både nationalt og internationalt fået en stadig mere fremtrædende rolle og opnået stor politisk bevågenhed. Sundhedsfremme og forebyggelse er en tværfaglig lærebog specielt rettet mod de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Bogen tegner et opdateret billede af indsatspunkter for sundhedsfremme og forebyggelse i det danske samfund i dag for alle aldersgrupper fra fødsel til alderdom. Den indeholder evidensbaseret viden om, hvordan sundhedsprofessionelle kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende, når det gælder de otte store folkesygdomme. KRAM-risikoområderne, kost, rygning, alkohol og motion behandles indgående i hvert sit kapitel.


  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog 10. Billede af bogen Studieteknik - eller kunsten at studere

  Senest opdateret 17. februar

  Studieteknik - eller kunsten at studere

  Af Thomas Harboe, Jakob Ravn

  3. udgave fra 2004Nyt teknisk forlag

  Oplag: 1

  ISBN: 87-571-2522-9

  Kategori: Studiebøger

  pris: 70 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 267 gram

  Manglende viden om, hvordan man studerer ved en videregående uddannelse, er årsagen til, at mange studerende oplever de første studieår som frustrerende. Uddannelseskonsulenterne Thomas Harboe (Københavns Universitet) og Jakob Ravn (Handelshøjskolen) giver i denne bog råd og tips om, hvordan du opbygger nogle gode studievaner og lægger fundamentet for en udbytterig studietid. Studielivet på en videregående uddannelse er milevidt fra livet på et gymnasium. Derfor kan det være et kulturchok for mange unge at begynde på en videregående uddannelse. Er du allerede i gang med en videregående uddannelse, eller skal du til at begynde? Så er der hjælp at hente i bogenStudieteknik - Kunsten at studere. I bogen kan du læse om, hvordan du får rigtigt fat i studierne fra starten og får lagt grunden til et udbytterigt og tilfredsstillende studieforløb. Begge forfattere har studietiden i frisk erindring. Udover arbejdet som uddannelseskonsulenter arbejder de som lærere og censorer ved videregående uddannelser. De kender derfor studielivet både fra den studerendes side og fra institutionens side. I bogen får du alverdens råd om studieteknik. De gode råd spænder fra studiestart og det første møde med institutionen til hvordan, du planlægger på længere sigt. Der er også råd om forberedelse til eksamen, hvordan du læser, skriver og laver hensigtsmæssige notater. Projektarbejde i grupper behandler bogen også. Du får en grundig redegørelse for forskellige gruppetyper og de faglige uenigheder, som ofte følger med. Desuden beskriver bogen de byggeklodser, som projektrapporten består af. Blandt andet lærer du at opbygge en problemformulering og bruge vejlederen rigtig.


  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bogbetalings kort