Kategorien: BiologiDenne kategori indeholder 479 bøger.


Biologi er ikke et simpelt emne at beskrive. Ordet kommer af bio og logi - "læren om liv". Så er vi inde på emnet, der så kan opdeles i mange forskelle grupper af fag.  Biologien er et naturvidenskabeligt fag. Det der former biologien går tværs gennem alle biologiens faggrupper, men bunder ud i det alt naturvidenskab handler om - nysgerrighed - nysgerrighed over begrebet liv i alle det former og afskygninger. 


Alle disse fag inden for biologien bruges i biologisk grundforsking og eksperimentelle teknikker, sær bioteknologien benyttes i den industrielle forskning og udvikling, i medicinalindustrien (sundhed) og i fødevareindustrien, landbrug, fiskeri. Alle disse produktionsgrene arbejder for en mere miljøvenlige produktionsmetoder.

En af de store landvindinger inden for sundhed har været opdagelsen af penicillinen og produktionen heraf til bekæmpelse af sygdom hos mennesker og dyr. En anden stor landvinding har været opdagelsen af insulin og efterfølgende produktion heraf til gavn for sukkersygepatienter. Andre arbejder med vacciner mod forskellige alvorlige sygdomme som kræft, og ikke mindst Covid-19 som gennemleves i disse år.