Kategorien: OrganisationDenne kategori indeholder 194 bøger. • 1Billede af bogen Værdiledelse - om organisationer og etik

  Senest opdateret 12. april

  Værdiledelse - om organisationer og etik

  Af Ole Thyssen

  3. udgave fra 2003 på forlaget Gyldendal

  Oplag: active

  ISBN: 87-02-01138-7

  Kategorier: Etik, Kommunikation, Ledelse & Management, Organisation

  pris: 170 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 620 gram

  Pæn bog uden noter - der har været skrevet navn i bogen men det er pænt dækket til. - 339 sider. - Indbundet - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Etikken er kommet på dagsordenen. Private og offentlige organisationer vurderes ikke kun på deres produkt, men også på produktets "omstændigheder" - hvordan det fremstilles, hvilke materialer som bruges, og hvilke risici det skaber. Disse problemer diskuteres som etiske problemer. Moderne samfunds dramatiske fornyelse skaber regelmæssigt situationer, hvor det er uklart hvilke følger et produkt har, hvem der gavnes og hvem der skades, og om alt hvad der kan gøres teknologisk også bør gøres. Ingen moralsk intuition står parat med klare svar. Derfor diskuteres disse problemer som etiske problemer. Ofte forventes det af etikken, at den skal levere autoritære svar på rigtigt og forkert. Men hvordan kan der argumenteres for rigtigt og forkert i samfund, hvor hvert enkelt individ kan vælge sin livsform, så samfundet bliver en ramme om mange subkulturer med hver deres idé om rigtigt og forkert? I en sådan situation kan etik ikke være en facitliste og kan ikke give enkle og robuste svar. I stedet bliver etik til et udtryk for en øget sensibilitet om de mange måder, hvor på mennesker kan gavnes og skades. Når ingen livsform kan bevise at den har ret, må alle livsformer indgå i en samtale om rigtigt og forkert. Etikkens minimale krav er, at "de andre" skal indgå som ligeværdige parter i en samtale. Hvad der kommer ud af samtalen er ikke tidløse sandheder, men kan løbende revideres. Etik er samtalekultur. Organisationer bliver ramme om etiske konflikter, fordi det kræves, at de ikke blot vur derer deres succes i pengenes og magtens sprog, men at de også lægger bløde vær- dier til grund for deres beslutninger. Nogle organisationer kommer fjenden i forkøbet og påtager sig et socialt og etisk ansvar. Andre afviser at inddrage etik og må se sig hængt ud i massemedierne, hvis de uforvarende kommer til at krænke værdier. Hvorfor dukker disse spørgsmål om etik og værdier op? Hvad er etik og værdier? Og hvordan kan man afgøre eller ligefrem måle om en organisation lever op til et socialt eller etisk ansvar. Det er de spørgsmål, som diskuteres i Værdiledelse. Om organisationer og etik.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 2Billede af bogen Samarbejdsdrevet innovation - i den offentlige sektor

  Senest opdateret 12. april

  Samarbejdsdrevet innovation - i den offentlige sektor

  Af Eva Sørensen & Jacob Torfing

  1 . udgave fra 2011Jurist- og økonomforbundets forlag

  Oplag: active

  ISBN: 978-87-574-2305-1

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation

  pris: 205 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 740 gram

  Bogen introducerer og undersøger konceptet 'samarbejdsdrevet innovation' - både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I bogen diskuteres desuden de udfordringer som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Bogens ambition er at fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor som en velforankret daglig praksis og et nyt og centralt forskningsområde.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 3Billede af bogen Human Resource Management - Licence to work - Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern?

  Senest opdateret 12. april

  Human Resource Management - Licence to work - Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern?

  Af Henrik Holt Larsen

  1 . udgave fra 2006 på forlaget Valmuen

  Oplag: active

  ISBN: 13:978-87-88741-17-9

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation

  pris: 195 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 895 gram

  Som næsten ny - ingen noter eller andet. - 476 sider Analyse af den centrale rolle, HRM har i samspillet mellem person, job, leder og virksomhed. Desuden gives et overblik over fagområdets nøglebegreber, den væsentligste forskning og eksempler fra praksis samt forslag til, hvordan man arbejder med HRM i dagligdagen.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 4Billede af bogen Organisationsteori Struktur, kultur, processer

  Senest opdateret 12. april

  Organisationsteori Struktur, kultur, processer

  Af Jørgen Frode Bakka og Egil Fivesdal

  3. udgave fra 2003Handelsskolens Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-629-0009-9

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 105 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 580 gram

  Pæn og uden noter, overstregninger eller lignende. Der har været skrevet navn i bogen men det er dækket. - 339 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Organisationsteori Organisationen er livsnerven i samfundet, og teorier om organisation spiller en vigtig rolle i diskussioner om ledelse og magtfordeling motivation og kultur, strategi og forandring. Bogen giver både en nyttig oversigt over hovedemner i organisationsforskningen og en dyberegående analyse af aktuelle problemområder. Forfatterne bruger tre synsvinkler: • Strukturperspektivet, som lægger vægt på opbygningen af organisationer, både på det formelle og uformelle plan. • Kulturperspektivet, som kaster lys over udviklingen af værdier, normer og symboler i organisationer Procesperspektivet, som drejer sig om beslutninger, usikkerhed, motivation, strategi og forandringer af organisationer. I denne tredje udgave er bogen revideret og ajourført.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 5Billede af bogen Fortællinger fra U'et - Teori U omsat i liv læring og lederskab

  Senest opdateret 12. april

  Fortællinger fra U'et - Teori U omsat i liv læring og lederskab

  Af Lone Belling & Thomas Gerstrøm

  1 . udgave fra 2013Dansk Psykologisk Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 978-87--7706-659-7

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation, Psykologi

  pris: 105 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 765 gram

  Fin som ny - 312 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Fortællinger fra Uet tager ud- gangspunkt i Otto Scharmers Teori U, som er en brobygger mellem klassisk ledelses- og organisationsteori og erfaringer fra både det personlige og faglige liv. Brobygningen gør det muligt at ændre relationer og samspil mellem helheden og dele i organisationer. Bogens fortællinger viser U-bevægelsen, og de spænder vidt fra teoretiske overvejelser til konkrete beretninger om, hvordan dybtgående forandringsprocesser har foldet sig ud i en organisation eller hos enkeltpersoner. Ønsket har været at få fortællinger frem, der er båret af personlige erfaringer og overvejelser, hvor forfatterne på forskellig vis forsøger at forstå, undersøge og omsætte Otto Scharmers teori til praktisk handling. Med noget så nyt og anderledes giver det anledning til både begejstring og tvivl, undren og kritisk refleksion, åbenhed og sanselige øjeblikke, hvilket afspejles i fortællingerne. Bogens intention er at igangsætte konkrete og nyskabende handlinger, såvel i det liv, de udfolder sig i organisationer og virksomheder, som i vores personlige liv og fælles global virkelighed. Fortællinger fra Uet henvender sig til ledere og medarbejdere, praktikere og teoretikere konsulenter og undervisere; til dem, der kender Teori U godt, og til dem som begynder her

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 6Billede af bogen Det lærende samfund - Hyper kompleksitet og viden

  Senest opdateret 12. april

  Det lærende samfund - Hyper kompleksitet og viden

  Af Lars Qvortrup

  1 . udgave fra 2002 på forlaget Gyldendal

  Oplag: active

  ISBN: 87-00-49904-8

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation, Samfundsvidenskab, Studiebøger

  pris: 159 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 670 gram

  Fin stand uden noter, overstregninger og andet. - Der har været skrevet navn i bogen men det er dækket. "Hård" indbinding - 304 sider. - Beskrivelse fra bogens bagside: Lars Qvortrup fremlagde for et par år siden med bogen - Det hyperkomplekse samfund - en samlet analyse af vor tids samfund. I denne bog forsøger han at drage de praktiske konsekvenser af analysen: Hvis samfundet kan beskrive sig selv som hyperkomplekst, hvordan bør det da forandre sig selv? Svaret er: Gennem læring. Kompleksitet håndteres ved hjælp af viden, viden skabes ved hjælp af læring. Samtidig er læring et begreb, der signalerer forandring. Den analytiske betegnelse " Det hyperkomplekse samfund" kan altså oversættes til den handlingsorienterede betegnelse " Det lærende samfund". Nærværende bog er derfor en slags hyperkompleksitet oversat til action. Bogen består af 4 dele: I den første del sammenfattes analysen af vor tids samfund. I den anden del fremlægges der en systematisk skematisering af nøglebegreberne " viden", "læring" og "undervisning". I tredje del ses der frema: Hvordan vil et lærende samfund være struktureret? Hvordan fungerer universiteter og uddannelsesinstitutioner? Hvordan indrettes virksomheder og organisationer så de fremmer læring og udvikling? Og hvordan forandrer de demokratiske strukturer sig i overgangen fra velfærdssamfundet til det lærende samfund? I fjerde og sidste del analyseres to af det hyperkomplekse samfunds vigtigste refleksionsressourcer, kunsten og religionen: Kunsten efter avantgarden. Religionen efter religionskritikken.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 7Billede af bogen Ledelse med værdier - 12 samtaler med danske topledere.

  Senest opdateret 12. april

  Ledelse med værdier - 12 samtaler med danske topledere.

  Af Dina Maria Arnesen og Kim Gørtz

  1 . udgave fra 2003 på forlaget Børsen

  Oplag: active

  ISBN: 87-7553-961-6

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 205 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 635 gram

  Som ny - indbundet - farven er sort med hvidt tryk på ryggen - Billedet her på siden viser bogen med omslag. - 243 sider. - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: LEDELSE MED VÆRDIER 12 SAMTALER MED DANSKE TOPLEDERE Gennem samtaler med 12 danske topledere får du et fantastisk indblik i, hvordan ledelse udføres i dagens Danmark - og i særdeleshed, hvordan ledelse med værdier udføres. At lede kræver 100 % engagement. Og det er det, der kendetegner disse mennesker. Balancen mellem den professionelle leder og det private menneske er en anden vigtig parameter, når man taler om ledelse. Dette engagement og denne balance kommer tydeligt frem i bogens 12 samtaler. Man kan ikke være en god leder uden at yde 100% og uden at være et helt menneske. Det er det Ledelse med værdier handler om.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 8Billede af bogen Bæredygtig ledelse - ledelse med hjertet

  Senest opdateret 12. april

  Bæredygtig ledelse - ledelse med hjertet

  Af Steen Hildebrandt & Michael Stubberup

  fra 2010 på forlaget Gyldendal Business

  Oplag: active

  ISBN: 978--87-02-07652-3

  Kategorier: Faglitteratur, Ledelse & Management, Organisation, Psykologi

  pris: 185 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 550 gram

  Indbundet - Flot som ny - 238 sider De kommende årtier står i bæredygtighedens tegn. Verden befinder sig ved begyndelsen af en transformation, som vil betyde mange både nødvendige og gode ændringer - gode i betydningen gode for mennesker, dyr og natur. Bæredygtig ledelse - ledelse med hjertet handler om det igangværende paradigmeskift, hvor det bæredygtige samfund med årene vil afløse industrisamfundet. Bogen placerer sig i feltet mellem moderne ledelses- og organisationsforskning, neuvidenskab og udviklingspsykologi. Steen Hildebrandt og Michael Stubberup ønsker at påvirke ledelsesfeltet til at se indad i det enkelte menneske. Dette er en vigtig tilføjelse til den meget ydrestyrede opfattelse af mennesket, der har karakteriseret megen ledelsestænkning ind til nu. I bogen viser forfatterne hvordan denne orientering indad i det enkelte menneske er forbundet med et globalt bæredygtighedsperspektiv i ledelse. Resultatet er et mere sammensat, men også et mere fremadrettet billede af lederen og ledelsesopgaverne i fremtidens virksomhed og samfund. Virksomheders bæredygtighed er det centrale for bogen, hvor forfatterne arbejder med 3 niveauer for bæredygtighed: individet, virksomheden og samfundet. Budskaber er, at vi fremover skal arbejde med bæredygtighed for mennesker, for virksomheder og for kloden som helhed.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 9Billede af bogen Organisationsforståelse i moderne pædagogiske institutioner

  Senest opdateret 12. april

  Organisationsforståelse i moderne pædagogiske institutioner

  Af Finn Salbøg Birkelund

  1 . udgave fra 2002 på forlaget Klim

  Oplag: active

  ISBN: 87-7955-099-1

  Kategorier: Faglitteratur, Organisation, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 155 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 425 gram

  Ubrugt - pæn og hel som næsten ny - 227 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Den pædagogiske institution stilles i disse år over for en lang række nye udfordringer fra omgivelserne. Politikere, forvaltning og brugere har store og ofte modsatrettede forventninger, som skal imødekommes, samtidig med at institutionen udvikler den pædagogiske kerneydelse og den organisatoriske praksis. Organisationsforståelse i moderne pædagogiske institutioner søger med baggrund i en pædagogisk-sociologisk forståelsesramme at komme med svar på, hvad disse udfordringer betyder. Omgivelsernes forventninger analyseres og diskuteres med udgangspunkt i de to temaer: • Den offentlige modernisering: de overordnede samfundsmæssige betingelser, som institutionen skal virke i. • Den kulturelle modernisering: de livsvilkår, der omgiver det enkelte menneske. Samspillet med omgivelserne har stor betydning for, hvor- dan institutionen skal forstå sig selv som organisation. Igennem en række analyser og billeder af praksis beskrives institutionens muligheder for at agere i hverdagslivet og udvikle sig.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 10Billede af bogen Ledelse med mening - Netværksledelse og styring af selvstyring på afstand

  Senest opdateret 12. april

  Ledelse med mening - Netværksledelse og styring af selvstyring på afstand

  Af Jørgen Danelund

  1 . udgave fra 2006Danmarks Forvaltningshøjskoles forlag

  Oplag: active

  ISBN: 8773926043

  Kategorier: Faglitteratur, Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 235 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 650 gram

  Pæn og hel, med få brugsspor på omslaget - uden noter og lignende. - 352 sider - Paperback - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: ORGANISATION OG LEDELSE Det senmoderne netværkssamfund karakteriseres bl.a. ved udviklingen af nye styringsformer, hvor politisk og administrativ styring i stigende grad udøves som dis- kursiv styring af selvstyring på afstand. I et systemteoretisk og diskursteoretisk perspektiv fo- kuserer bogen på, hvordan de nye styringsteknologier giver styring og ledelse en bestemt betydning og ledere, medarbejdere, borgere og organisationer en bestemt identitet. Bogens hovedtema er den løbende diskussion og refleksion af de nye ledelsesmæssige udfordringer, som ændringerne i styringsvilkårene medfører, sammenfattet i et begreb om ledelse med mening. Med begrebet udfoldes en forestilling om lederes, medarbejderes, borgeres og organisationers autonome selvledelseska- pacitet i forhold til den diskursive styring af selvstyrin- gen. Ledelse med mening er således også et begreb om demokratisk dannelse til kritisk perspektiverende at kunne fortælle og fortolke i den kompleksitet af værdier og viden, som giver politiske og administrative beslut- ninger mening, og som betegnes som det organisatori- ske krydspres. Bogens del I er en grundig indføring i centrale temaer og teorier samt i den historisk perspektiverende analysestrategi, som i bogens del Il anlægges som optik på, hvordan netværksledelse og diskursiv styring af selvstyring på afstand aktuelt træder frem i den offentlige sektor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 11Billede af bogen Hvem har flyttet min ost?

  Senest opdateret 12. april

  Hvem har flyttet min ost?

  Af Spencer Johnson

  1. udgave fra 2006 på forlaget Børsen

  Oplag: active

  ISBN: 87-7553-864-4

  Kategorier: Fortællinger, Organisation, Personlig udvikling

  pris: 105 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 165 gram

  Forandringer kan være forfærdelige eller fantastiske - alt efter din indstilling til dem. Hvem har flyttet min ost? er en fabel, som hjælper dig til at se, at Forandringer er en uundgåelig del af din tilværelse - på arbejdet og i privatlivet. Med denne lille historie kan du lære at nyde forandring og tacle den med succes. Hvem har flyttet min ost? Giver stof til eftertanke om nogle af livets enkle sandheder. Den er skrevet til alle aldre og læst på en aften.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 12Billede af bogen Den paedagogiske kultur

  Senest opdateret 12. april

  Den paedagogiske kultur

  Af Susanne Idun Mørch

  1. udgave fra 2002 på forlaget Systime

  Oplag: active

  ISBN: 87-6160-683-9

  Kategorier: Kommunikation, Ledelse & Management, Organisation

  pris: 105 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 630 gram

  NÆSTEN som ny. - 318 sider - Med udgangspunkt i de pædagogiske arbejdsområder og deres særlige forudsætninger, fokuserer bogen på sammenhænge mellem kommunikation, organisation og ledelse. Emner som arbejdsmiljø, samarbejde, stress og kultur behandles

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 13Billede af bogen Relationer i organisationer

  Senest opdateret 12. april

  Relationer i organisationer

  Af Gitte Haslebo

  1 . udgave fra 2004Psykologisk Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7706-351-1

  Kategorier: Kommunikation, Ledelse & Management, Organisation, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 110 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 640 gram

  NÆSTEN som ny - 358 sider Bogens beskrivelse på bagsiden. - Der hverdagssprog vi møder andre med, har opfe utilsigtede negative virkninger på vores indbyrdes relationer, fordi vi kommer til at fokusere på det enkelte individ frem for relationer, på årsagsforklaringer frem for fælles forståelse og på tildeling af skyld frem for tilkendegivelse af anerkendelse og værdighed. Erhvervspsykologisk konsulent Gitte Haslebo udfordrer den traditionelle psykologi og måden, hvorpå vores kultur forsøger at forstå og udvikle det enkelte individ, de indbyrdes relationer og organisationer. Samtidig præsenteres nye begreber, der kan indgå i et mere respektfuldt, rummeligt og kraftfuldt sprog. Bogen igennem omsættes de systemiske, anerkendende, narrative og socialkonstruktionistiske begreber til konkret praksis bl.a. ved hjælp af mange illustrative historier, der belyses både fra lederens, medarbejderens og konsulentens perspektiv. Forfatteren problematiserer de gængse metoder til at fremme personlig udvikling, løse problemer og afgøre konflikter i organisationer og breder i stedet en vifte af alternative metoder ud, der kan skabe relationelt ansvar, dialog og læring. Bogen henvender sig til ledere, medarbejdere samt interne og eksterne konsulenter, der har brug for nye metoder til at skabe læring og udvikling i organisationer. Studerende med interesse for erhvervspsykologi, organisationsteori, kommunikation, retorik, ledelse, personalepolitik og organisationsudvikling vil også få glæde af bogen.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 14Billede af bogen Barndom og pædagogisk kvalitet i dagtilbud

  Senest opdateret 12. april

  Barndom og pædagogisk kvalitet i dagtilbud

  Af Torben Næsby

  3. udgave fra 2017-01-23 på forlaget BoD – Books on Demand

  Oplag: active

  ISBN: 87-7188-600-1

  Kategorier: Faglitteratur, Forvaltning, Ledelse & Management, Organisation, Pædagogik

  pris: 185 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 325 gram

  Ny ubrugt bog - Paperback - 172 sider - Børnene er det råstof, Danmarks fremtid skabes af. Derfor er det helt afgørende, at vi som samfund hele tiden gør os klogere på, hvordan vi giver alle vores børn den bedst mulige trivsel, tryghed, læring og udvikling. Det er et rigtig stærkt afsæt for at forske i, hvordan vi som samfund skaber den bedste kvalitet for alle vores børn i deres dagtilbud. Samtidig giver det os en særlig forpligtelse til, at vi som samfund bruger den viden, forskningen stiller til vores rådighed, når vi træffer de afgørende beslutninger om, hvordan dagtilbuddenes indhold og rammer skal være. Bogen her er en revideret og udvidet udgave af "Barndom og pædagogisk kvalitet i dagtilbud 2", der udkom sidste år. Der er nye kapitler om sociale relationer i og omkring skolestart, overgange mellem dagtilbud, skole og SFO, tidlig indsats og sundhed og sundhedsfremme. Endelig er der et nyt metodeafsnit med præsentation af konceptuel ramme og et nyt dialogværktøj, KVALid.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 15Billede af bogen Kompetencebroen Del ll og lll

  Senest opdateret 12. april

  Kompetencebroen Del ll og lll

  Af Carsten Jørgensen, Jørgen Danelund, Danmarks Forvaltningshøjskole

  2. udgave fra 2005Danmarks Forvaltningshøjskoles forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7392-589-6

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 105 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 625 gram

  Som næsten ny - 482 sider - BEMÆRK: jeg har også Del l til salg her på siden - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: ORGANISATION OG LEDELSE Strategisk reflekterende kompetenceudvikling tager udgangspunkt i, at i en senmoderne of- fentlig organisation er der mange forskellige perspektiver, hvorfra kompetenceudviklings- processer kan tillægges betydning. Kompeten- cen til at kompetenceudvikle er en forudsæt- ning for at kunne orientere sig i dette organi- satoriske krydspres. Konceptet Kompetencebroen implementerer reflekterende kommunikationsprocesser som grundlag for kompetencen til at kompetence- udvikle. I bogens del I præsenteres konceptet og et casemateriale, der viser, hvordan man kan arbejde med konceptet i praksis. I del II præsenteres konstruktionismen som videnskabsteore- tisk grundlag for konceptet og arbejdet med det i det organisatoriske krydspres. I del III præsenteres Luhmanns systemteori og Foucaults samt Laclau og Mouffes diskursteorier som teoretiske perspektiver, hvori såvel forståelsen af som arbejdet med konceptet kvalificeres.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 16Billede af bogen Konflikter - sådan tackler du dem!

  Senest opdateret 12. april

  Konflikter - sådan tackler du dem!

  Af Lars Mogensen

  1 . udgave fra 2013 på forlaget Conflict.dk

  Oplag: active

  ISBN: 87-9964-570-X

  Kategorier: Børn & forældre, Kommunikation, Krop & sind, Ledelse & Management, Organisation, Personlig udvikling, Pædagogik

  pris: 160 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 460 gram

  Fin stand som næsten ny - indbundet - 213 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: DET SAGDE DU BARE IKKE! Her er den morsomste og mest seriøse bog, du ville ønske, at du havde læst for længe siden, hvis: ⚫ du vil lære noget om dig selv, hvordan du fungerer sammen med andre, og hvorfor det nogen gange går galt ⚫ du arbejder med mennesker, møder mennesker, træder andre mennesker over tæerne, og andre træder ind over dine grænser, og hvad du gør ved det ⚫ du vil lære, hvad dine børn og din partner egentlig siger til dig ⚫ du vil lære at tackle modstand og andre menneskers mystiske kommunikation på en underholdende måde Konflikter sådan tackler du dem! fortæller, hvorfor det kan være så svært at være sammen med andre mennesker, og hvorfor det er så vigtigt, at vi er det. Bogen er fyldt med sjove eksempler, værktøj og gode råd til at håndtere konflikter i hverdagen og på sin personlige og humoristiske måde skubber Lars Mogensen dig ind i dit eget indre, hvor du finder både kræs og bras. Han lærer dig at nyde dine gode sider og acceptere dine dårligdomme. Og han viser dig, at ydmyg selvglæde er guld værd, når andre mennesker gør dig grumset. Lars Mogensen - konfliktcoach og karatekæmper, forfatter til bogen "Konflikthåndtering" og en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere med over 200 foredrag om året. Holder foredrag om kropssprog og kommunikation, konflikthåndtering, og hvorfor værktøjerne ikke altid virker.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 17Billede af bogen Konstruktive lønforhandlinger - af nye lønformer i det offentlige

  Senest opdateret 12. april

  Konstruktive lønforhandlinger - af nye lønformer i det offentlige

  Af Søren Wiemose

  1. udgave fra 1998 på forlaget Ampihion

  Oplag: active

  ISBN: 87-982911-6-5

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation

  pris: 145 kr – stand: ★★★★★★

  Fin, ren og hel - som næsten ny - 95 sider. - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: *... så afgjort en bog, der kan bidrage til at gøre lønforhandlingerne konstruktive.... - Benny C. Hansen, direktør, Amtsrådsforeningen En rigtig god og informativ bog. De konkrete anvisninger til begge sider giver et helt andet indblik i, hvordan forhandlinger foregår. -Jette See, formand, Dansk Sygeplejeråd Fortrinlig og meget pædagogisk. Jeg kan varmt anbefale den til både nye og erfarne forhandlere.- Henning Bickham, konsulent, KTO >... en god rejsekammerat, som du vil have megen glæde af, inden du sætter dig til rette ved forhandlingsbordet. - Bibliotekspressen Her gives en lang række råd om, hvordan man forhandler løn på en måde, så begge parter bliver tilfredse. Bogen henvender sig til begge sider af bordet. De nye lønsystemer i den offentlige sektor betyder, at politikere, ledere, medarbejdere, organisationer og andre brugere i fremtiden skal tage stilling til, hvilken løn hver enkelt medarbejder skal have. De personer, der skal gennemføre de egentlige forhandlinger, vil alle opleve et behov for en konstruktiv dialog. Der vises trin for trin hvordan man tilrettelægger og gennemfører forhandlinger, der samtidig forbedrer det langsigtede samarbejde. Til lederne er rådene trykt med blät, og til medarbejderne med rødt. Læs også rådene til modparten. Ved at opdage hvordan ens modpart tænker og arbejder, får man langt bedre muligheder for at udvikle konstruktive aftaler. Bogen er en sammenfatning af de erfaringer med lønforhandlinger i stat, amter og kommuner, som Amphion-ENCORE har indhentet ved rådgivnings- og undervisningsopgaver gennem de sidste 10 år, kombineret med resultater af undersøgelser og forskning i konstruktive forhandlinger.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 18Billede af bogen 7 gode vaner Personligt lederskab og livskraft

  Senest opdateret 12. april

  7 gode vaner Personligt lederskab og livskraft

  Af Stephen R. Covey

  3. udgave fra 2006Schultzs forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-6091-293-6

  Kategorier: Ledelse & Management, Organisation, Selvudvikling

  pris: 185 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 440 gram

  Ren, hel og fin som næsten ny - 338 - hæftet - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: AT VÆRE LEDER ER ET PERSONLIGT VALG - ikke en stillingsbetegnelse Stephen R. Covey "At kunne lede og udvikle andre mennesker forudsætter, at man kan lede og udvikle sig selv som person. Hvis jeg som leder stopper min egen udvikling, så stopper jeg også virksomhedens udvikling. I mit arbejde som leder arbejder jeg ud fra et humanistisk udgangspunkt og forsøger at skabe et tillidsfuldt klima, hvor folk ter sige, hvad de tænker og føler. Dermed frigøres en masse energi og kreativitet, som vil styrke virksomhedens konkurrencekraft. I Stephen Coveys bog har jeg fundet værdifuld inspiration og konkrete metoder til at udvikle mig som leder og menneske. Ledelse handler om at kunne håndtere sin egen tid og hjælpe andre med at håndtere deres tid, så tiden bruges optimalt i vores stræben efter at nå vores mål, såvel erhvervsmæssigt som privat 7 gode vaner er en praktisk værktøjskasse, og de fieste vaner har jeg indarbejdet i min måde at tænke på, i min adfærd og dialog med andre mennesker. Dermed er de med til at sikre, at jeg ud- nytter mit potentiale, og hjælpe mig med at få succes både arbejdsmæssigt og privat. Mine allervarmeste anbefalinger til denne bog. Personlig udvikling kræver, at du arbejder med dig selv. Bogen kan være et redskab til at hjælpe dig til at udnytte dit fulde potentiale - både på jobbet og i privatlivet. Jens Winther Moberg Jens Winther Moberg stiftede første gang bekendtskab med Stephen R. Covey for snart 6 år siden. I dag er Jens Winther Moberg Vice President Microsoft og kendt som en yderst succesfuld forretnings- mond med fokus på en fornuftig balance mellem arbejde og privatliv. 7 Gode Vaner er skrevet af Dr. Stephen R. Covey, en af grundlæggere af virksomheden FranklinCovey Company, der er en af verdens farende virksomheder inden for ledelses- og organisationsudvikling. På verdensplan er bogen der har originaltitlen "The 7 Habits of Highly Effective People" solgt i mere end 15 mio. eksemplarer- og de nordiske udgaver er solgt i mere end 40.000 eksemplarer siden ferste udgivelse i 1992. I Danmark og Norden er FranklinCovey repræsenteret ved FranklinCovey nordic approach. - al udvikling starter indefra

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 19Billede af bogen Slip anerkendelsen løs!

  Senest opdateret 12. april

  Slip anerkendelsen løs!

  Af Mads Ole Dall

  1. udgave fra 2002 på forlaget Frydenlund

  Oplag: active

  ISBN: 87-7887-075-5

  Kategorier: Kommunikation, Ledelse & Management, Organisation, Pædagogik, Selvudvikling, Studiebøger

  pris: 119 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 355 gram

  Som næsten ny - indbundet - 87 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Appreciative Inquiry (Al) er en ny udviklingsmetode og -tankegang, som gennem læreprocesser tilfører både private og offentlige arbejds- pladser nye dimensioner og perspektiver til arbejdet med organisations- og personaleudvikling. Appreciative Inquiry vender så at sige vores opmærksomhed på hovedet. I stedet for at rette blikket mod »det problematiske« spørger Al meto- disk efter historier, fortællinger og erfaringer om, hvad der virker, lykkes, giver energi, kreativitet og glæde. Historier, der kan handle om alt fra produkt og serviceudvikling over forretningsgange til trivsel, effektivitet og samarbejde. Filosofien er, at >>bag ethvert problem gemmer sig altid drømmen om noget bedre<< - lad os derfor undersøge drømmen og det, vi ønsker skal ske, fremfor at bruge krudtet på det, der »>ikke virker<<. Lad os focusere på, hvad vi vil, i stedet for hvad vi ikke vil! Bogen er den første samlede danske fremstilling og diskussion af Al, og den henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter, der arbejder med organisations- og forretningsudvikling i såvel privat som offentligt regi. Den giver en fremstilling af metoden og rummer desuden forfatternes egne refleksioner over dens muligheder og rækkevidde, baseret på praktiske erfaringer. Den er skrevet i et let tilgængeligt sprog og er bygget op omkring en række eksemplariske cases, der illustrerer metodens anvendelse i praksis. Forfatterne er alle professionelle konsulenter med længerevarende uddannelser bag sig. Alle med mange års erfaring med organisations-, leder- og personaleudvikling, især inden for den offentlige sektor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 20Billede af bogen Den effektive ledelsesgruppe

  Senest opdateret 12. april

  Den effektive ledelsesgruppe

  Af Knut Irving

  1. udgave fra 1999 på forlaget Frydenlund

  Oplag: active

  ISBN: 87-7887-034-8

  Kategorier: Faglitteratur, Ledelse & Management, Organisation

  pris: 59 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 125 gram

  Som ny - hæftet - 70 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Den effektive ledelsesgruppe findes der forbavsende få af. Det er der mange grunde til, men de er ofte ikke så lette at identificere. Bogen giver praktiske råd om, hvordan bevidstheden og engagementet i gruppen kan øges. For et medlem af en ledelsesgruppe er det vigtigt at betragte sin opgave med udgangspunkt i et højere fælles perspektiv. Det kan være svært, da man har sin egen afdelings eller enheds interesser at værne om. Der opstår let misforståelser og konflikter. Men det behøver ikke at være sådan! Selvfølgelig er det muligt at få en ledelsesgruppe til at blive effektiv under én forudsætning: At den ærlige vilje findes! Den effektive ledelsesgruppe henvender sig først og fremmest til medlemmer af en ledelses- eller samarbejdsgruppe. Men også dig, som har ansvar for personaleudvikling eller følger ledelsesgruppens udvikling som konsulent, kan finde indholdet relevant. I bogen illustreres de dilemmaer, som en ledelsesgruppe så ofte kommer ud for. Den tager områder op, som det er nødvendigt i de allerfleste tilfælde at være opmærksom på, og der præsenteres en metode, som viser, hvordan gruppens medlemmer sammen vil kunne skabe en levende og velfungerende ledelsesgruppe. Knut Irving har i mange år arbejdet som konsulent med personale-, organisations-, ledelses- og samarbejdsspørgsmål i svensk erhvervsliv. Han har tidligere været uddannelses- og personalechef. Hans hovedinteresse er - fra et etisk udgangspunkt - at finde konkrete løsninger på problemer, der traditionelt ofte opstår i såvel private firmaer som offentlige organisationer.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 21Billede af bogen Personalemøde - med mening i

  Senest opdateret 12. april

  Personalemøde - med mening i

  Af Knut Irving

  1. udgave fra 1999 på forlaget Frydenlund

  Oplag: active

  ISBN: 87-7887-038-0

  Kategorier: Faglitteratur, Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 59 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 115 gram

  Som ny - hæftet - 63 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Personalemode - med mening i er ikke så let at etablere. Her præ- senteres en model at arbejde ud fra, som garanterer, at alle deltager og at resultatet bliver konstruktivt. Hvorfor har de ansatte fortsat så lidt indflydelse på hvordan deres arbejds- plads udvikles? Hvorfor udnyttes de ansattes gode vilje og kreativitet så sjældent til at udvikle virksomheden og medvirke til at forandre organisationen? Hvorfor er det så svært at finde et samarbejde, som bygger på tillid i stedet for mistillid og overvågning? Personalemødet er et udmærket forum for de ansattes delagtighed i udviklingen af virksomheden og arbejdspladsen, men da personalet ofte indtager en passiv og afventende holdning, bliver mødet alligevel ineffektivt. Bogens model for personalemødet er skabt via praktiske eksperimenter gennem mange år. Den garanterer aktiv deltagelse og at resultatet bliver konstruktivt og lønsomt for enheden eller firmaet. Knut Irving har i mange år arbejdet som konsulent med personale-, organisations-, ledelses- og samarbejdsspørgsmål i svensk erhvervsliv. Han har tidligere været uddannelses- og personalechef. Hans hovedinteresse er - fra et etisk udgangspunkt - at finde konkrete løsninger på problemer, der traditionelt ofte opstår i såvel private firmaer som offentlige organisationer.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 22Billede af bogen Konfliktløsning i praksis

  Senest opdateret 12. april

  Konfliktløsning i praksis

  Af Knut Irving

  1. udgave fra 1999 på forlaget Frydenlund

  Oplag: active

  ISBN: 87-7887-035-6

  Kategorier: Faglitteratur, Kommunikation, Ledelse & Management, Organisation, Pædagogik

  pris: 59 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 125 gram

  Som ny - hæftet - 66 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Konfliktløsning i praksis er noget, som alle håber ikke bliver nødvendigt på deres arbejdsplads, men som man bør være godt forberedt på at kunne tage hånd om. Bogen præsenterer en systematisk metode til at løse konflikterne. Forstyrrelser, problemer og konflikter i arbejdslivet er noget, som alle kender til og som bekymrer chefer, medarbejdere og faglige repræsentanter. Man ser helst bort fra tegn på problemer og fornægter dem, ofte i mange år. Når problemet bliver akut eller bliver statisk, kræver alle, at det bliver løst og helst af en anden end én selv. Bogen hævder, at massevis af energi og millioner af kroner spildes ved at alle bliver mindre effektive, når konflikter tynger. Men også at man på arbejdspladsen selv kan løse de allerfleste problemer - forudsat at man har en metode, som viser hvordan der konkret skal handles. Konfliktløsning i praksis giver de praktiske værktøjer til at få øje på en konflikt, tage fat på at løse den og strukturere en problemløsende samtale. Knut Irving har i mange år arbejdet som konsulent med personale-, organisations-, ledelses- og samarbejdsspørgsmål i svensk erhvervsliv. Han har tidligere været uddannelses- og personalechef. Hans hovedinteresse er -fra et etisk udgangspunkt - at finde konkrete løsninger på problemer, der traditionelt ofte opstår i såvel private firmaer som offentlige organisationer.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 23Billede af bogen Systemisk ledelse - Den refleksive praktiker

  Senest opdateret 12. april

  Systemisk ledelse - Den refleksive praktiker

  Af Carsten Hornstrup Jesper Loehr-Petersen Allan Vinther Jensen Thomas Johansen Jørgen Gjengedal Madsen

  1. udgave fra 2009Dansk Psykologisk Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7706-380-5

  Kategorier: Faglitteratur, Organisation, Psykologi, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 189 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 375 gram

  Som ny - hæftet - 200 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Hvor meget klogere blev jeg? Faktisk en hel del klogere. Bogens første del, teoriafsnittet, sætter ord og begreber på mange af de situationer, ledere møder i dagligdagen. Bogens anden del, handle- værktøjer, giver megen mening for mig. Jeg er ikke i tvivl om, at bogens anvisninger vil påvirke, og forhåbentlig forbedre, den måde, jeg arbejder med disse emner på. Bogen er et fint bidrag til at gøre HR-processerne i en organisation mere vidensbaserede. Dens begrebsapparat og værktøjer kan fint indarbejdes i en sammenhængende HR-strategi, hvor der ska- bes konsistens mellem bl.a. rekruttering, medarbejderudvikling, teamudvikling, lederudvikling og organisationsudvikling." Lars Kolind, bestyrelsesformand

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 24Billede af bogen Glædens pædagogik

  Senest opdateret 12. april

  Glædens pædagogik

  Af Anne Linder & Stina Breinhild Mortensen

  1. udgave fra 2006 på forlaget Gyldendal

  Oplag: active

  ISBN: 87-0302-285-4

  Kategorier: Faglitteratur, Kompetenceudvikling, Organisation, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 149 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 360 gram

  Som ny og ulæst - hæftet - 134 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Glædens pædagogik Dette er en bog om pædagogisk arbejdsglæde. Gennem tiden er der skrevet mange bøger om kriser og krisehåndtering, men kun meget få om glæde og håndtering af begejstring. Forfatterne forsøger ikke at bil- de sig selv eller andre ind, at man ved at sætte glæden på den pædago- giske dagsorden har fundet en genvej. Der findes ingen nemme smut- veje til en glad og god pædagogisk hverdag. Men det er forfatternes hypotese, at når man lader glæden, optimismen og anerkendelsen være en betydningsfuld del af den faglige drivkraft, skabes en stødpude mod pædagogisk handlingslammelse skabt af pessimisme og katastrofe- tænkning. Det er bogens intention at stille skarpt på de positive konsekvenser, det kan afstedkomme, hvis man bevidst, systematisk og målrettet bygger det pædagogiske liv op omkring sine personlige styrker. Autenticiteten betyder bl.a., at man tager sig selv alvorligt som ressourceperson. At den enkelte anerkender sine egne personlige ressourcer. Afslutningsvis er der en ønskeliste til morgendagens pædagogiske helte. Bogen henvender sig bredt til pædagoger, lærere, psykologer, studeren- de og andre med interesse for anerkendende relationsarbejde.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 25Billede af bogen Tro på dig selv

  Senest opdateret 12. april

  Tro på dig selv

  Af Ulrik Wilbek, Jan Løfberg

  1. udgave fra 2006 på forlaget People's Press

  Oplag: active

  ISBN: 87-7055-003-4

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Organisation, Pædagogik, Selvudvikling

  pris: 139 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 520 gram

  Som ny - 231 sider - indbundet - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: HVAD SKAL DER TIL FOR AT TRO PÅ SIG SELV? Motivation! Denne drivkraft er nødvendig, hvis du skal sætte dig mål og være i stand til at udvikle og flytte dig. Ulrik Wilbek, landstræner for håndboldherrerne, fortæller, hvordan du fremmer motivationen, den daglige præstationslyst og udvikler troen på egne evner. Tro på dig selv giver dig værktøjerne til at vinde i hverdagen. Ikke kun i sportens verden, men i enhver jobsituation. At være en vinder i dagens Danmark er meget mere end at stå øverst på sejrsskammelen. Alle kan ende som vindere - det gælder om at kende og opfylde succeskriterierne. Ulrik Wilbek ved om nogen, hvad der skaber en vinderkultur. Han løfter sløret for sine arbejdsmetoder og motivationsstrategier og giver konkrete eksempler på, hvordan han anvender coaching og profilanalyse til ud- vikling af verdensklassespillere. Han fortæller, hvordan han opbygger et slagkraftigt mandskab, som har forståelse for hinandens forskellighed. Ulrik Wilbek er én, man lytter til i det private erhvervsliv, men i denne bog adresserer han også det offentlige. Også kommunerne skal forsøge at op- bygge en vinderkultur. Tro på dig selv henvender sig til enhver, der har et brændende ønske om at søge forandring, nye udfordringer og fortsætte den personlige udvikling.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 26Billede af bogen Rettidig omsorg

  Senest opdateret 12. april

  Rettidig omsorg

  Af Jens Moberg

  1. udgave fra 2009 på forlaget Gyldendal Business

  Oplag: active

  ISBN: 87-0207-788-4

  Kategorier: Fortællinger, Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Organisation, Selvudvikling, Skønlitteratur

  pris: 149 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 465 gram

  Som ny - hæftet - 217 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Rettidig Omsorg er en utraditionel bog om ledelse. Jens Moberg beskriver ud fra egne oplevelser, hvor- dan man som leder kan stille høje krav til medarbej- derne og bedrive omsorgsfuld ledelse på én og samme tid, så både medarbejdere og virksomheden blomstrer. Jens Moberg har gennem en lang ledelseskarriere fun- det ind til kernen af omsorgsfuld ledelse, og i bogen beskriver han principperne bag sin ledelsesfilosofi. De foldes ud i en løbende vekselvirkning mellem Mobergs personlige holdninger til ledelse og egne refleksioner over en lang erhvervskarriere med både succeser og fejltrin, alt sammen krydret med en lang række eksempler. Rettidig Omsorg retter sig mod alle, der er interesse- rede i at lære om ledelse og i at opnå indblik i, hvor- dan man i sin karriere kontinuerligt kan forbedre sin ledelsesstil.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 27Billede af bogen Med læreprocessens blik - konsulentprojekter i mindre virksomheder

  Senest opdateret 10. april

  Med læreprocessens blik - konsulentprojekter i mindre virksomheder

  Af Bente Elkjær og Anne-Grete Lysgaard

  1. udgave fra 2002 på forlaget Samfundslitteratur

  Oplag: active

  ISBN: 9788759309728

  Kategori: Organisation

  pris: 78 kr – stand: ★★★★★★

  Der findes en del litteratur om, hvad man bør gøre, hvis man vil udvikle organisatorisk læring og lærende organisationer. Og der findes ganske lidt om, hvad der faktisk foregår i danske virksomheder i dag - især hvad angår mindre virksomheder. På baggrund af seks cases fra mindre virksomheder ...

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 28Billede af bogen Esbjerg Højskole - altid i bevægelse. Jubilæum 100 år.

  Senest opdateret 9. april

  Esbjerg Højskole - altid i bevægelse. Jubilæum 100 år.

  Af Andersen, Finn

  1. udgave fra 2010 på forlaget Esbjerg Højskole

  Oplag: active

  ISBN: 9788798851509

  Kategorier: Historie:Danmark, Organisation, Politik, Samfund & historie

  pris: 200 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 1000 gram

  262 sider. Orig. illustr. karton. Illustr. s/h og farver. Jubilæumsbog 1910 - 2010. Esbjerg Højskole blev oprettet som landets første arbejderhøjskole af en kreds, der i lige grad var påvirket af grundtvigsk folkelighed og socialistiske tanker. En række af skolens forstandere, Julius Bomholt, Poul Hansen, Ivar Nørgaard mfl., gjorde senere politisk karriere; det samme gjaldt mange af skolens elever og lærere. Som andre arbejderhøjskoler gik skolen efter 2. Verdenskrig i stigende grad over til at lægge vægt på kurser for arbejderbevægelsens tillidsmænd.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 29Billede af bogen På fabrik i København. Glimt af Fabrik-og Specialarbejdernes Forbund gennem 100 år

  Senest opdateret 9. april

  På fabrik i København. Glimt af Fabrik-og Specialarbejdernes Forbund gennem 100 år

  Af Marott Post, Inge

  1. udgave fra 1996 på forlaget Fabrik- og Specialarbejdernes Forbund

  Oplag: active

  ISBN: 87-986185-0-4

  Kategorier: Historie:Danmark, Organisation, Samfund & historie

  pris: 195 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 750 gram

  184 s. Orig. indbunden, karton. Illustreret i s/h. Billedredaktion: Inge Marott Post og Fabrik- og Specialarbejdernes Forbund. Jubilæumsskrift. På fabrik i København. Glimt fra Fabrik- og Specialarbejdernes Forbund gennem 100 år. "Næsten samtidig med SID’s 100 års jubilæum fyldte forbundets største afdeling, Fabriks- og Specialarbejderne i København, 100 år. Afdelingen har i dag “kun” 4.900 medlemmer mod 10.000 medlemmer i 1960’erne. At fortælle denne fagforenings historie er også at fortælle om hele industriens udvikling i Danmark med København i centrum. Forfatteren har valgt at opdele bogen i 17 kapitler. Hun starter med at fastslå, at dansk industrialisering i 1890’erne nåede et højdepunkt, og at 50% af Danmarks industriarbejdere da var beskæftiget i hovedstaden. Set med nutidige forhold var tallet ikke stort, ved netop denne fagforening drejede det sig om over 3.000 potentielle medlemmer. På 3 sider gennemgås den industrielle udvikling, hvorefter bogen går igang med sit egentlige formål. Der fortælles om organiseringen af københavnske arbejdsmænd siden 1873. Den 11. januar 1897 blev så denne afdeling af Dansk Arbejdsmands Forbund (herefter SID) stiftet ...." (Uddrag af anmeldelse)". Se: Anmeldelse i Arbejderhistorie 1997, nr. 3 Meget fint eksemplar. Som nyt,

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 30Billede af bogen Ungdom uden arbejde . Ungdomsforanstaltninger i Danmark 1933-1950

  Senest opdateret 3. april

  Ungdom uden arbejde . Ungdomsforanstaltninger i Danmark 1933-1950

  Af Sode-Madsen, Hans

  1. udgave fra 1985 på forlaget Rigsarkivet. Studier og kilder bd.1. G.E.C. Gad.

  Oplag: active

  ISBN: 87-7497-087-9

  Kategorier: Arkivvæsen, Historie:Danmark, Organisation, Samfund & historie, Ungdom

  pris: 115 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 682 gram

  243 sider. Orig. illustr.karton. Illustr. s/h. Ungdomsforanstaltninger i 30'erne under verdenskrisen. I 40´erne under besættelsen og krigen og i efterkrigsårene.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
betalings kort